Op zoek naar Brabantse idealen


24 augustus 2012

Esther Ouwehand opende op 24 augustus de vernieuwde Egelopvang Roosendaal, die als enige opvangcentrum in Brabant al 13 jaar zorgt voor zieke en gewonde egels. Het centrum is onlangs verbouwd en uitgebreid om aan de strengere eisen van de overheid te kunnen voldoen.

Veel opvangcentra voor wilde inheemse dieren in Nederland hebben niet de financiƫle middelen om de vereiste maatregelen te treffen en worden daardoor met sluiting bedreigd. De Partij voor de Dieren is daarom van mening dat de overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen voor de opvang van dieren die door toedoen van de mens in de problemen zijn gekomen.

Ook was Esther Ouwehand die dag aanwezig bij een actie voor het behoud van de Brabantse Wal, een uniek stukje Nederland dat helaas al bijna 40 jaar kampt met verdroging als gevolg van waterwinning in het gebied. Deze verdroging heeft schadelijke gevolgen voor veel planten en dieren die afhankelijk zijn van het waterpeil. De Partij voor de Dieren vindt dat de waterstanden moeten worden aangepast aan de behoeften van de natuur, vooral omdat het water uit de Brabantse Wal niet meer noodzakelijk is voor de drinkwatervoorziening.

Het Tweede Kamerlid heeft tevens gesproken met omwonenden van de mestvergister Cleanergy in Wanroy, die erg veel overlast met zich mee brengt. De Partij voor de Dieren is van mening dat de opwekking van energie uit mest niet gestimuleerd en gesubsidieerd moet worden, omdat dit niet duurzaam is en de vee-industrie bestendigd.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren heeft een app

De app is gratis te downloaden voor iPhone en Android toestellen. De app biedt op een overzichtelijke manier informatie ov...

Lees verder

Esther Ouwehand neemt deel aan het Grote DierenVerkiezingsdebat 2012

Tweede Kamerlid Esther Ouwehand gaat morgen het debat aan met woordvoerders van andere politieke partijen over verschillen...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief