Ooievaars zijn geen huis­dieren


22 november 2011

Met de aangenomen motie van de Partij voor de Dieren die oproept tot een verbod op het houden van ooievaars als huisdier, is de invoering van een positieflijst voor het houden van huisdieren een stap dichterbij. Dankzij zo’n lijst zou het aantal diersoorten dat als huisdier mag worden gehouden flink moeten worden beperkt, vinden Esther Ouwehand en Marianne Thieme.

Met uitzondering van VVD, CDA en SGP stemden alle partijen dinsdag voor de motie die de Partij voor de Dieren vorige week indiende na een schriftelijk overleg met staatssecretaris Bleker over ooievaar Freedom. Deze ooievaar wordt momenteel opgevangen in ooievaarstation De Lokkerij, een centrum dat is gespecialiseerd in de opvang en verzorging van ooievaars. Het dier kwam daar terecht nadat het –geroofd uit de natuur- door een Belgische handelaar op Marktplaats te koop werd aangeboden. De Nederlandse Jeanet Zwiers kocht de verwaarloosde vogel voor 400 euro, met de bedoeling de ooievaar vrij te laten. Hoewel ooievaarexperts hebben vastgesteld dat Freedom in de vrije natuur geboren is en prima in staat om zich in het wild te redden, heeft het ministerie geweigerd een ontheffing te verlenen voor de vrijlating van de vogel.

Esther Ouwehand maakte bezwaar tegen de onterechte weigering van Bleker om ontheffing te verlenen voor de terugplaatsing van Freedom in de vrije natuur. Ouwehand: “Het ministerie kent de regels niet, en negeert de feiten die experts aandragen. Als dat voor deze ooievaar al zo gaat, hoeveel fouten worden er dan nog meer gemaakt bij de besluitvorming over het lot van wilde dieren door staatssecretaris Bleker?” De motie die verzocht om ontheffing voor de terugplaatsing van Freedom in de natuur is helaas verworpen. De eigenaars van de ooievaar gaan in beroep bij het ministerie om alsnog de vrijlating van Freedom af te dwingen.

Om de bredere problematiek van de handel in wilde dieren aan de kaak te stellen diende de Partij voor de Dieren diende eveneens een motie in die duidelijk maakt dat ooievaars niet geschikt zijn om te houden als huisdier. Ooievaars zijn van nature trekdieren die tijdens het winterseizoen naar Afrika vliegen, wat in gevangenschap onmogelijk is. Sterker nog; in de gemiddelde kooi zijn ze vaak niet in de gelegenheid om zelfs maar kleine stukjes te kunnen vliegen.

Ook voor veel andere dieren die ongeschikt zijn om als huisdier te houden; zoals bijvoorbeeld exotische dieren, amfibieën en reptielen, maar ook kraanvogels, uilen, buizerds en haviken, geldt nog steeds geen verbod dat hen beschermt tegen een leven in gevangenschap in een Nederlandse tuin of huiskamer. De Partij voor de Dieren wil dat het natuurlijke gedrag, de aard en de behoeften van het dier als uitgangspunten worden genomen en wil daarom het aantal diersoorten dat in Nederland mag worden verhandeld sterk beperken. Daarbij zou een positieflijst moeten worden opgesteld van dieren die –op basis van hun natuurlijke gedrag- wel geschikt zijn om in huis te houden. Het moet verboden worden te handelen in de dieren die niet op deze lijst staan, waarop het bezit van deze dieren automatisch zal teruglopen.

Lees hier eerdere bijdragen waarin de Partij voor de Dieren pleitte voor een positieflijst:

http://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/speeches/i/523

http://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/speeches/i/437

Algemeen Overleg van 18 juni 2008: http://www.partijvoordedieren.nl/content/view/148//Fractie/view/speech/204

Lees meer over Freedom:

Ministerie weigert vergunning op vrijlating gezonde vogel https://www.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/5826

Eerdere inspanningen tegen handel in dieren op internet:

De motie van voor een verbod op dieren via internet.

Tweede Kamer nam een motie aan over de handel van bedreigde diersoorten op internet.

Kamervragen van de Partij voor de Dieren over illegale handel in dieren op internet.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief