Onderzoek: Welzijns­pro­blemen varkens door ontbreken van modderbad


9 september 2010

Uit onderzoek door de Universiteit van Wageningen is gebleken dat varkens ernstig worden aangetast in hun welzijn als zij niet in staat worden gesteld om regelmatig een modderbad te nemen. Zonder aandacht voor de basisbehoeften en het natuurlijk gedrag van dieren is een transitie naar een duurzame veehouderij niet mogelijk, stellen de onderzoekers. De Partij voor de Dieren heeft naar aanleiding van dit rapport Kamervragen gesteld.

In het rapport komt naar voren dat modderbaden niet alleen nodig zijn om varkens te helpen af te koelen bij warm weer, maar dat het ook een belangrijke functie heeft voor de lichamelijke en mentale gezondheid van het varken. Dit zoelgedrag van varkens is veel belangrijker dan deskundigen en stakeholders in de veehouderijen tot nu toe veronderstelden. Fractievoorzitter Marianne Thieme wil dat het zoelgedrag zo snel mogelijk opgenomen wordt als welzijnsvoorwaarde en -indicator van het verduurzamingproces in de veehouderij. ‘Dit onderzoek maakt eens te meer duidelijk dat de huisvesting van varkens en verwante diersoorten in het huidige productiesysteem bij lange na niet tegemoet komt aan de randvoorwaarden voor een ethisch verantwoord veehouderijsysteem’, aldus Thieme.

Zonder het beschikbaar stellen van modderbaden wordt het doel van een volledig duurzame veehouderij volgens de Partij voor de Dieren niet gehaald. Thieme wil daarom van minister Verburg weten hoe zij het zoelgedrag gaat opnemen in haar toekomstvisie voor een duurzame veehouderij. Ook wil zij weten hoe de minister de conclusie beoordeelt dat varkens zo’n sterke drang hebben naar het nemen van een modderbad, dat zij zelfs hun diepe afkeer om in hun eigen uitwerpselen te liggen overwinnen om af te kunnen koelen. Marianne Thieme: ‘Dit voorbeeld onderstreept de intense behoefte van varkens naar zoelen en dit aspect zal meegenomen moeten worden in de discussie over het varkenswelzijn. Het is onmogelijk om te spreken over een diervriendelijk houderijsysteem voor varkens zonder dat tegemoet gekomen wordt aan het zoelgedrag van varkens.’ Thieme wil dat modderbaden verplicht worden gesteld in de varkenshouderij en vraagt de minister hier maatregelen voor te nemen.

Klik hier voor de Kamervragen

Gerelateerd nieuws

Proefdieren schieten weinig op met nieuwe EU-richtlijn

De Partij voor de Dieren is teleurgesteld over de herziening van de Europese Dierproevenrichtlijn die woensdag is behandeld...

Lees verder

Verbod verloten van dieren moet strenger worden gehandhaafd

De Partij voor de Dieren heeft Kamervragen gesteld over de handhaving van het verbod op het verloten van dieren. Aanleiding...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief