Omkering bewijslast schade gaswinning kan voor de zomer geregeld


12 februari 2015

De omkering van de bewijslast bij schade door de gaswinning in Groningen kan voor de zomer wettelijk geregeld zijn. Dat zegt Kamerlid Esther Ouwehand. Zij diende een amendement op de Mijnbouwwet in waarmee de rechtspositie van gedupeerden van gaswinning fors wordt verbeterd. In de huidige situatie moeten Groningers zelf aantonen dat de schade aan hun huizen het gevolg is van de gaswinning. Die bewijslast moet juist liggen bij de veroorzaker: de NAM. Het voorstel regelt dan ook dat bij schade ontstaan door gaswinning de NAM voortaan automatisch aansprakelijk is - tenzij zij het tegendeel kan bewijzen.

Nederland wijkt af
In tegenstelling tot het mijnrecht in omringende landen is in Nederland de rechtspositie van slachtoffers van mijnbouwschade nauwelijks geborgd in de wet. Dat heeft in Groningen geleid tot vele schrijnende gevallen, waarin veel schade aan huizen niet is erkend en niet is vergoed, met alle gevolgen voor de gedupeerden van dien. De Partij voor de Dieren wil dat Nederland aansluit bij de systematiek in België, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk waar de bewijslast wel bij de veroorzaker is gelegd.

Esther Ouwehand: “Mensen die toch al niet gevraagd hadden om aardbevingen, moeten nu vaak ook nog eindeloos touwtrekken om aan te tonen dat de NAM verantwoordelijk is voor de schade aan hun huis. Dat levert wel veel frustratie op, maar nauwelijks vergoeding. Onacceptabel. Hoog tijd dat de bewijslast wordt omgekeerd. Bij schade moet de NAM gewoon vergoeden, tenzij zij kan aantonen dat deze niet door hun gaswinning veroorzaakt is.

Provinciale Staten in Groningen hebben woensdagavond een motie van de PvdD, VVD en PVV die de bewijslast moet omkeren met algemene stemmen aangenomen.

Geschiedenis
Bij de behandeling van de wijziging van de Mijnbouwwet in 2002 is veelvuldig gesproken over de aansprakelijkheid en bewijslast bij schade door mijnbouwactiviteiten zoals gaswinning. Zowel D66, CDA als PvdA deden destijds voorstellen voor omkering van de bewijslast en een aansprakelijkheid van de Staat, die de afhandeling van schade voor haar rekening zou nemen en verhalen op de exploitant, zodat de gedupeerden daar zelf niet mee zouden worden belast. De toenmalige minister van Economische Zaken Jorritsma was fel tegenstander van de amendementen en tuigde in plaats daarvan de Technische Commissie Bodembeweging (Tccb) op, die klachten van burgers voortvarend zou moeten afhandelen met ondersteuning van een Waarborgfonds. De vele problemen rond het verhalen van schade door gaswinning tonen aan dat deze constructie geen alternatief kan vormen voor wettelijke bescherming van de rechtspositie van gedupeerden.

Omkering bewijslast kan voor de zomer geregeld zijn
Ouwehand bepleit al langer dat de bewijslast bij gaswinningsschade wordt gelegd waar hij hoort: bij de veroorzaker ervan. Minister Kamp wees deze voorstellen tot nu toe af. Omdat de Mijnbouwwet op dit moment in de Kamer voorligt in verband met de implementatie van een Europese richtlijn grijpt Esther Ouwehand de mogelijkheid aan om de omkering van de bewijslast zelf in de wet te regelen. De behandeling van de wetswijziging wordt ruim voor de zomer verwacht.

Gaskraan zo ver mogelijk dicht
De Partij voor de Dieren vindt het onbestaanbaar dat het kabinet willens en wetens onverantwoorde risico’s neemt met de veiligheid van de inwoners van Groningen. In het debat over het gasbesluit door minister Kamp zal zij pleiten voor een beperking van de gaswinning tot maximaal 30 miljard m3 gas in 2015 en 2016, zelfs minder bij zachte winters. De gaswinning als geheel moet en kan veel verder worden afgebouwd, onder meer door serieus werk te maken van besparing.

Wij zijn tegen:

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief