Motto Miljoe­nennota: wie dan leeft, wie dan zorgt


17 september 2014

Wie dan leeft, wie dan zorgt: zo duidde de Partij voor de Dieren tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen de kortetermijnvisie van het Kabinet.

Marianne Thieme: “Voor een wereld die consumeert zoals wij dat doen zijn vier aardbollen nodig. Greenwash-begrippen als Groene Groei en Duurzame Transitie kunnen de werkelijkheid niet verbloemen. De meeste partijen kunnen zich geen wereld zonder groei en schuld meer voor stellen. Maar oneindige economische groei op een eindige planeet is simpelweg onmogelijk. We zullen uit de vicieuze cirkel van economische groei, schuld en koopzucht moeten stappen”.

Met deze Miljoenennota legt dit Kabinet de rekening echter neer bij mensen en dieren in een kwetsbare positie. De Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt aan de ontmanteling van de zorg, de vernietiging van de leefomgeving en de uitputting van hulpbronnen, het uit de markt prijzen van arbeid, de uitdijende bio-industrie, kortom: aan het kortetermijndenken van dit Kabinet.

U kunt de bijdrage hier bekijken of lezen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief