Motie van wantrouwen tegen Staats­se­cre­taris Bleker


14 december 2011

De Partij voor de Dieren heeft een motie van wantrouwen ingediend tegen Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Tijdens de begrotingsbehandeling van Landbouw en Natuur heeft de Partij voor de Dieren een uur uitgetrokken voor een aanklacht tegen het ‘Krentmeesterschap’ van staatssecretaris Bleker, die ecologie offert op het altaar van de economie. In zijn antwoord op het betoog van de Partij voor de Dieren is de Staatssecretaris er allerminst in geslaagd de zorgen van de partij weg te nemen.

Op het gebied van natuur en milieu weigert de Staatssecretaris stelselmatig de koers te varen die goed is voor Nederland en in plaats daarvan kiest hij ervoor handjeklap met marktpartijen te spelen als een gehaaide ponyhandelaar met de natuur als inzet. Daarmee zet hij de toekomst op het spel van het meest waardevolle dat Nederland heeft: de natuur. De lijst met voorbeelden van acties waarmee Bleker het vertrouwen van de Partij voor de Dieren heeft verloren, is lang. De staatssecretaris van EL&I legt adviezen van vooraanstaande wetenschappers, regeringsadviseurs, maatschappelijke organisaties en politieke partijen naast zich neer en hij gaat door met de koers die de Nederlandse natuurkwaliteit schade toebrengt.

Bleker geeft een voorstelling van zaken alsof de natuur de mega-ondernemers in alles beknot. Op vervuilende technieken en werkwijzen plakt hij een grote sticker met de tekst ‘duurzaam’ en zet zo alle andere deelnemers in het veld buitenspel. Een staatssecretaris die stelt dat hij de aangenomen motie voor een moratorium op megastallen uitvoert, terwijl hij niet heeft ingegrepen toen provincies en gemeenten doorgingen met het verlenen van ontheffingen voor megastallen waardoor de megamorfose van ons land dus letterlijk ongebreideld doorgaat. Als je de internationale verdragen kent dan weet je dat er een feitelijk verbod ligt op het bouwen van een kolencentrale in de Eemshaven. Wie daar mee door gaat, schendt het internationale recht. De Partij voor de Dieren is niet de enige die het vertrouwen in de staatssecretaris is kwijtgeraakt. Een prominent lid van de grootste regeringspartij, Ed Nijpels, zegt dat de staatssecretaris de waarheid voortdurend geweld aandoet. Journalist Noordhof schrijft dat in de provincie waar de staatssecretaris jarenlang gedeputeerde was, inmiddels de uitdrukking bestaat (ik citeer) “even een Blekertje doen”, wat zou staan voor het stelselmatig maken van U-bochten na eerdere met veel aplomb ingenomen stellingnames. partijgenoot en ambtsvoorganger Veerman de staatssecretaris beticht van ‘boerenbedrog’ omdat hij afspraken tussen het Rijk, boeren, provincies en gemeenten niet nakomt

De antwoorden die wij van de staatssecretaris hebben ontvangen op onze vragen, bevestigen het beeld van grote twijfel dat de staatssecretaris in het afgelopen jaar heeft opgebouwd. Je kunt best de meest veelbelovende bewindspersoon uit de Nederlandse geschiedenis zijn, maar wanneer je de ene na de andere belofte niet waarmaakt, romantiseert, verdraait, ontkent of intrekt, moeten daar conclusies aan verbonden worden.


Om die reden was een motie van wantrouwen het beste middel om de foute koers van de staatssecretaris te markeren. De motie kreeg geen steun van de overige fracties

Lees hier de volledige motie

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief