Motie Partij voor de Dieren: geen gasopslag zonder draagvlak


29 november 2010

Den Haag, 29 november 2010 - De Partij voor de Dieren vindt dat de plannen voor gasopslag onder de Bergermeerpolder moeten worden afgeblazen. De partij is boos over de manier waarop de minister van Economische Zaken de gemeente Bergen opzij heeft gezet in de besluitvorming. Om te voorkomen dat omwonenden machteloos moeten toezien hoe een Haags plan voor gasopslag in hun woonomgeving wordt gerealiseerd, heeft Esther Ouwehand een motie ingediend om geen gasopslag toe te staan als daar geen draagvlak voor is of de veiligheid niet is gegarandeerd. In het regeerakkoord zijn deze voorwaarden opgenomen voor de opslag van CO2. De Partij voor de Dieren vindt dat deze voorwaarden ook voor de opslag van aardgas moeten gelden - of het nu gaat om de Bergermeerpolder of andere plekken in Nederland. Verder wil de partij een hoorzitting organiseren met de betrokken gemeenten, natuurorganisaties en veiligheidsexperts.

Het Bergermeer vormt met de omliggende polders een belangrijk natuurgebied voor bedreigde diersoorten als de grutto. Het gebied maakt onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur en alleen daarom al is de Partij voor de Dieren fel tegenstander van het plan om er de grootste gasopslag van Europa realiseren. De aanleg zou immers een ernstige aantasting betekenen van de natuur in de Bergermeerpolder.

Daarbij is de partij verbolgen dat het ministerie van Economische Zaken de beslissingsbevoegdheid van de gemeente Bergen -zonder overleg- heeft overgenomen toen bleek dat de gemeente weigerde vergunning te verlenen voor het project. Esther Ouwehand: "De minister heeft de gemeente Bergen en haar inwoners buiten spel gezet en had daarbij niet eens het fatsoen hen daarover te informeren. De gemeente moest in de krant lezen dat niet zij, maar het ministerie zou gaan besluiten over de gasopslag onder het Bergermeer. Ongehoord." De Partij voor de Dieren heeft kritische vragen gesteld over de gevolgde procedure tijdens de behandeling van de begroting van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie vorige week. Minister Verhagen moet die vragen uiterlijk vandaag beantwoorden. Intussen loopt er ook een proces van de gemeente Bergen, die protest heeft aangetekend tegen het besluit van het ministerie.

De Partij voor de Dieren deelt de zorgen en bezwaren van Bergen. De motie van Esther Ouwehand vraagt de regering geen gasopslag toe te staan zonder lokaal draagvlak of zonder dat aan strenge veiligheidseisen is voldaan. Morgen, dinsdag 30 november, zal er in de Tweede Kamer over worden gestemd.

Esther Ouwehand heeft bovendien een verzoek ingediend bij de commissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) om een hoorzitting te organiseren. Gemeenten, belanghebbenden en experts op het gebied van veiligheid en natuur kunnen dan gehoord worden, zodat de Tweede Kamer tot een weloverwogen beoordeling kan komen van de plannen van minister Verhagen. Het verzoek van de Partij voor de Dieren voor een hoorzitting zal op dinsdagmiddag 30 november in de procedurevergadering van de commissie EL&I worden behandeld.

Gerelateerd nieuws

Dr Luuk Folkerts nieuwe verenigingsvoorzitter Partij voor de Dieren

Amsterdam, 29 november 2010 - Het Partijcongres van de Partij voor de Dieren heeft dr Luuk Folkerts benoemd als nieuwe voo...

Lees verder

Marianne Thieme gaat naar Cancun

Op uitnodiging van de staatssecretaris van Milieu zal de Partij voor de Dieren Marianne Thieme afvaardigen naar de klimaatt...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief