Mogelijk laatste circus met wilde dieren in Amsterdam


19 juli 2006

Circuscoalitie in actie tegen (dierenleed) circus Renz

Circus Herman Renz is mogelijk het laatste circus met wilde dieren dat in de gemeente Amsterdam optreedt. Het college bekijkt momenteel de mogelijkheden om circussen met wilde dieren te kunnen weren. Wilde Dieren De Tent Uit voert op 24 juli, een dag voor de premiere van Circus Renz, een voorlichtingsactie over het leed van wilde dieren in het circus. Een circusleeuw vertoont op de Nieuwezijds Voorburgwal een film over het leven van wilde dieren in het circus en verzamelt handtekeningen voor de petitie waarmee Amsterdammers het College van B&W een steun in de rug te geven.

In maart gaf de gemeenteraad van Amsterdam het college van B&W opdracht om criteria uit te werken waarmee circussen met wilde dieren uit Amsterdam geweerd kunnen worden. Het nieuwe college bekijkt momenteel de mogelijkheden hiervoor. Amsterdam volgt daarmee een internationale trend waarin steeds meer landen en gemeenten circussen met wilde dieren verbieden. De coalitie Wilde Dieren de Tent Uit, een samenwerking van dierenbeschermingsorganisaties als Stichting AAP, de Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren, het IFAW en de Dierenbescherming afdeling Amsterdam, is zeer blij met dit succes van hun campagne.

Woordvoerder Jeroen van Kernebeek: "Veel gemeenteraden zien Amsterdam als testcase. Als de hoofdstad het goede voorbeeld geeft, zullen er veel anderen volgen. We merken bij gemeenteraden, maar ook bij het Nederlandse publiek, veel weerstand tegen het gebruik van wilde dieren in het circus. Die weerstand is volledig terecht als je ziet dat olifanten, tijgers of leeuwen in het circus aan de ketting staan of in een kleine transportkooi zitten. Wilde dieren kun je in het circus geen goed welzijn bieden."

Overigens is de campagne niet tegen circussen in het algemeen gericht. Jeroen van Kernebeek: "Wij hebben niets tegen circussen. Maar het is niet meer van deze tijd wilde dieren in het circus te laten lijden om ons vijf minuten in de piste te vermaken. Dat dit ook niet nodig is, toont het enorme succes van Cirque du Soleil dat tegelijkertijd met Renz optreedt in Amsterdam. Dit circus biedt Amsterdammers een perfect alternatief zónder dierenleed."

De coalitie heeft alle stadsdelen een brief gezonden met het verzoek om het goede voorbeeld van Stadsdeel Centrum te volgen en alvast geen circus met wilde dieren meer toe te laten. Op www.wildedierendetentuit.nl kunnen de inwoners van Amsterdam hun steun aan de gemeente geven door de petitie te tekenen.

Bron: Circuscoalitie Wilde Dieren de Tent Uit!

Gerelateerd nieuws

Honden dreigen geweerd te worden uit Vondelpark

Het Stadsdeel Oud-Zuid van de gemeente Amsterdam dreigt het loslopen van honden in grote delen van het Vondelpark te verbiede...

Lees verder

Gemeentelijke bestrijding botulisme faalt

De Partij voor de Dieren heeft geconstateerd dat in diverse gemeenten in de provincie Utrecht de afgelopen maand laks is omge...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief