Minister roept Stichting Promotie Kalfs­vlees tot de orde


13 oktober 2009

Stichting Promotie Kalfsvlees (VanDrieGroep) gebruikte onrechtmatig eigen logo in reclamespotjes van Europees geld

Den Haag, 13 oktober 2009 - In antwoord op Kamervragen van Marianne Thieme, heeft minister Verburg van Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit aangegeven dat de Stichting Promotie Kalfsvlees (nauw gelieerd aan de Van Driegroep, ’s lands grootste kalfsvleesproducent) ten onrechte haar logo heeft gebruikt in de met Europees geld gefinancierde kalfsvleespromotiecampagne “Iedereen wordt blij van kalfsvlees”.

In het kader van de communautair meegefinancierde campagne voor kalfsvlees mogen alleen de logo’s van de Europese Unie (verplicht), van de lidstaat en de indienende organisatie worden gebruikt. Stichting Promotie Kalfvlees was niet de indienende organisatie, maar Centrale Organisatie voor de Vleessector. Via een U-bocht constructie heeft de Van Driegroep met behulp van Europees geld illegaal haar eigen marketing kunnen financieren. Ook het misbruik van het logo van de Dierenbescherming door de VanDrie Groep, met de suggestie dat de Dierenbescherming de consumptie van kalfsvlees zou aanbevelen, leidde eerder tot commotie en het van de buis halen van de kalfsvleesspotjes.
Marianne Thieme heeft Kamervragen gesteld over de Europese campagne voor kalfsvlees nadat bekend werd dat de stichting Promotie Kalfsvlees die haar logo laat prijken in de Tv-spotjes niet veel meer lijkt te zijn dan een mantelorganisatie van de Van Drie Groep, een van de grootste kalfsvleesproducenten in Europa. Thieme wilde van de minister weten hoe het kan dat een collectieve promotiecampagne vooral lijkt te worden ingezet om de belangen van één bedrijf te behartigen, waarbij de stichting promotie kalfsvlees zich bedient van hetzelfde logo als dat bedrijf en gevestigd is op hetzelfde adres.
Nu de minister toegeeft dat de Stichting Promotie Kalfsvlees dat logo niet had mogen gebruiken, is duidelijk dat er met publiek geld oneerlijke concurrentie en belangenverstrengeling in de hand is gewerkt. Thieme wil een onderzoek door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma). De minister vindt dat niet nodig.

Marianne Thieme: “Als de minister noch de Nma wil inschakelen in dit overduidelijke geval van concurrentievervalsing, noch de Dienst Regelingen over misbruik van miljoenen aan communautaire middelen, zullen wijzelf de kwestie aanhangig maken bij de toezichthouders.“

Klik hier voor de Kamervragen en antwoorden.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief