Opinie: Mili­eu­mi­nister Cramer wil subsidies voor mili­eu­or­ga­ni­saties drastisch verlagen.


27 mei 2009

Organisaties die opkomen voor kwetsbare waarden worden steeds verder buiten spel gezet. Datzelfde kabinet betaalt versneld miljoenen euro’s steun aan melkveehouders vanwege de lage melkprijzen. En deze week zijn ze massaal naar Brussel afgereisd voor nog meer Europese steun. Subsidieverslaving heeft eraan bijgedragen dat de veehouderij in een spiraal van intensivering, productieverhoging en kostprijsverlaging terecht is gekomen. Natuur, waterkwaliteit, luchtkwaliteit , dieren en gezinsbedrijven delven het onderspit.

Waarom ontvangt de gemiddelde melkveehouder in Nederland jaarlijks tienduizenden euro’s aan Europese subsidie, terwijl hij een fikse bijdrage levert aan de crises in de wereld? 70% Van de Nederlandse natuur is ernstig aangetast door de ammoniakuitstoot. De Europese veehouderij veroorzaakt grootschalige kap van het tropisch regenwoud voor productie van veevoer. Productie van zuivel en vlees legt enorm beslag op drinkwater. Dagelijks gaan 1 miljard mensen met honger naar bed. Desondanks blijft de Europese Unie haar veehouders ondersteunen met 42 miljard subsidie.

Dat is 40% van de totale Europese begroting. Dagelijks krijgt de Nederlandse consument te horen dat hij kip moet eten, in een Europese miljoenencampagne. De Europese Commissie voerde exportsubsidies in op agrarische producten en startte opkoopprogramma’s voor melkpoeder en boter. De Europese zuivel- en vleesoverschotten worden gedumpt op lokale markten in ontwikkelingslanden. Kleine boeren in Afrika gaan op grote schaal failliet.

De Wereldgezondheidsorganisatie onderzocht in 2008 de relatie tussen sterfte aan hart- en vaatziekten en de EU-promotie van vlees en zuivel. Het onderzoek wees uit dat jaarlijks minstens 12.800 sterfgevallen worden toegeschreven aan het Europese landbouwbeleid.

Het roer moet om in Europa. De sector zal de omslag moeten maken naar een duurzame, diervriendelijke veehouderij. Met een eerlijke prijs voor een eerlijk product.

Pas als landbouwsubsidies zijn afgeschaft valt de noodzaak weg om milieuorganisaties te subsidiëren die strijden tegen de kwalijke gevolgen van de veehouderij. Milieuorganisaties zijn niet de veroorzakers van het slechte nieuws, maar de brengers ervan.

Natasja Oerlemans
Lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren bij de Europese verkiezingen

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief