Melk­vee­hou­derij verbolgen over klimaatfilm Partij voor de Dieren


13 december 2007

Esther Ouwehand (PvdD) op werkbezoek melkveehouderij

Den Haag, 13 december 2007 – De Partij voor de Dieren zal op vrijdag 14 december aanstaande deelnemen aan een werkbezoek van de vaste Kamercommissie voor LNV aan de zuivelsector in Friesland. De eerder deze week uitgebrachte klimaatfilm ‘Meat the Truth’ heeft veel stof doen opwaaien over de klimaateffecten van de melkveehouderij. Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren: “De melkveehouderij staat voor grote uitdagingen op het gebied van milieu en dierenwelzijn. Ik zie dat er steeds meer koeien op stal staan en dat ook in de melkveehouderij de tendens naar grootschalige en intensieve bedrijfsvoering zich doorzet. Als we niet uitkijken staan er straks koeienflats naast de varkensflats. En de koe is daar zeker niet bij gebaat. Die hoort gewoon lekker te grazen in de wei.”

Ouwehand wil zich bij het bezoek aan een melkveebedrijf, een zuivelfabriek en een praktijkschool laten informeren over de vele ontwikkelingen in de melkveehouderij die het welzijn van koeien en de duurzaamheid van de sector sterk onder druk dreigen te zetten. 70% van de Nederlandse melkproductie wordt geëxporteerd en de prijzen staan voortdurend onder druk. Nu de melkprijzen na decennialange dalingen weer op peil zijn, is besloten de productiebeperking via het melkquotum langzaam los te laten. Verwacht wordt dat hierdoor bedrijven veel meer melk zullen gaan produceren. De koeien krijgen hiervan de rekening gepresenteerd.

Inmiddels wordt al 17% van de koeien permanent op stal gehouden en dat percentage is snel stijgende. Zelfs binnen het project Weidegang bestaan nauwelijks echte garanties voor het daadwerkelijk laten grazen van koeien in de wei. Melk mag al het etiket ‘Weidemelk’ krijgen als een koe 120 dagen per jaar zes uur per dag een frisse neus mag halen. De overige uren staan de koeien dus gewoon op stal.

Vorig jaar maakte de Wereldvoedselorganisatie bekend dat de veehouderij een van de grootste veroorzakers is van broeikasgassen. In Nederland gaat het om circa 8 megaton methaan en 8 megaton lachgas vanuit de veehouderij. De regering wil deze uitstoot de komende jaren halveren. Er zijn plannen om hiervoor speciale stallen te bouwen om de gassen af te kunnen vangen. De Partij voor de Dieren vreest dat dit zal leiden tot het opstallen van nog meer melkkoeien.

Ook zal tijdens het werkbezoek het dierenwelzijn in de zuivelsector aan de orde komen, zoals het pijnlijke onthoornen van koeien, de problematiek rondom de stierkalveren en het koudmerken. Esther Ouwehand: “Ik ben benieuwd of het welzijn van dieren als een integraal onderdeel is opgenomen in het curriculum van de Agrarische Praktijkschool in Oenkerk. Juist bij scholing kan de basis worden gelegd voor de manier waarop in de toekomst met dieren wordt omgegaan.”

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief