Meer­derheid senaat achter infor­ma­tie­p­leidooi Koffeman


30 augustus 2010

Het pleidooi om de Eerste Kamer te laten consulteren door informateur Opstelten, dat senator Niko Koffeman van de Partij voor de Dieren begin deze maand publiceerde krijgt de steun van een meerderheid van de Eerste Kamer. Op initiatief van senator Hans Engels (D66) ondertekenden de fractievoorzitters van PvdA, SP, D66,ChristenUnie, SGP, GroenLinks, OSF en Partij voor de Dieren deze brief die inmiddels aan informateur Opstelten is verzonden.

In de brief geven de fractievoorzitters blijk van hun grote zorg over het feit dat informateur Opstelten zich tot nu toe beperkt heeft tot overleg met fracties in de Tweede Kamer, waarmee de kansen op vruchtbare samenwerking met de gehele Staten Generaal onvoldoende in kaart worden gebracht.

In de brief wijzen de fractievoorzitters in de Eerste Kamer erop dat een beoogd kabinet van CDA, VVD met gedoogsteun van de PVV niet kan rekenen op steun van een meerderheid in de Eerste Kamer.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief