Meat the Truth brengt Wage­ningen in verwarring over klimaat­ef­fecten vlees- en melk­pro­ductie


21 april 2008

Drie maanden noest rekenwerk van Wageningse Universiteit kan geen gat schieten in Klimaatfilm ‘Meat the Truth’ van het Wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren; de Nicolaas G. Pierson Foundation. Meat the Truth heeft volgens Wageningse onderzoekers voor het eerst de relatie tussen de veehouderij en het klimaat in kaart gebracht. En met succes zo blijkt vandaag. Wageningen UR heeft ondanks intensief rekenwerk op geen enkele manier de conclusies van de klimaatfilm Meat the Truth kunnen ontkrachten. Bestuursvoorzitter Dijkhuizen heeft eerder in een eentweetje met CDA-kamerlid en boerin Schreijer-Pierik een voorschot genomen door de feiten uit de film ter discussie te stellen, maar lijkt nu gas terug te moeten nemen. Het WUR rapport dat vandaag door Dijkhuizen werd gepresenteerd, kan op geen enkele wijze afbreuk doen aan de conclusies uit Meat the Truth.

De WUR kan niet ontkennen dat de claims in de film staan als een huis zoals een mondiale uitstoot van broeikasgassen door de veehouderij van 18% en het feit dat vlees een inefficiënte eiwitbron is. Niet onlogisch, omdat die conclusies gebaseerd zijn op onderzoekrapporten van de Wereld Voedsel Organisatie (FAO), het Worldwatch Institute en het Instituut voor Milieu Vraagstukken van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het is opvallend dat deze onderzoeken, die in 2005 & 2006 zijn gepubliceerd, niet eerder door Wageningen onder de loep zijn genomen. De film Meat the Truth lijkt de Wageningse onderzoekers eindelijk wakker te hebben geschud. Zij hebben jarenlang verzaakt de mondiale vraagstukken waarin de veehouderij een grote rol speelt zoals het klimaatprobleem, de wereldvoedselverdeling, de ontbossing en het verlies van biodiversiteit adequaat en integraal op te pakken.

Wellicht speelt de verwevenheid tussen de Wageningse onderzoekers en de vlees- en zuivelindustrie daarin een rol. Een groot deel van het Wagenings onderzoek én de hoogleraren worden direct door de vlees- en zuivelindustrie betaald. Het is de enige universiteit met zeven gesponsorde vlees- en melkprofessoren. Dijkhuizen is zelf afkomstig van Nutreco, een van de grootste veevoerproducenten ter wereld en nog steeds adviseur van grote vee- en vleesbedrijven.

Onder druk van de film, lijkt het tij te keren. Wageningen onderstreept in de conclusies de boodschap van Meat the Truth om stil te staan bij de consequenties van de consumptie van dierlijke eiwitten:

  • ‘In 2050 is de situatie van de wereld zodanig dat zonder beperking van de vleesconsumptie per hoofd van de bevolking het klimaat dreigt te ontsporen.’
  • ‘De productie van dierlijk eiwit is minder efficiënt en gaat ten koste van plantaardig eiwit dat direct voor humane consumptie geschikt is.’

Het is verder opvallend dat Wageningen met haar rapport lijkt te solliciteren naar financiering van aanvullend klimaatonderzoek. Het is echter de vraag of Wageningen haar achterstand op dit gebied nog in kan halen. Mede doordat zij zich in veel gevallen opstelt als verlengstuk van de gangbare landbouwsector. Dijkhuizen zelf maakt bijvoorbeeld duidelijk dat hij een mondiaal probleem rond de productie van dierlijke eiwitten nog steeds wenst te vertalen naar technische oplossingen waarbij nog meer dieren in de stallen van de bio-industrie terecht zullen komen. Dat deze intensivering van de veehouderij groot dierenleed veroorzaakt en bovendien voorbij gaat aan de effecten van deze intensieve systemen elders in de wereld zoals de grootschalige ontbossing voor veevoer en het tekort aan voedsel doordat meer dan 40% van de wereldgraanoogsten aan dieren wordt gevoerd, laat hij buiten beschouwing.

De NGPF is overigens zeer verheugd over de conclusies van voormalig Wagenings hoogleraar Louise Fresco die wel oog heeft voor het effect van het verminderen van vlees: “In Wageningen hebben we uitgerekend dat met het huidige landbouwareaal veertig tot vijftig miljard mensen gevoed zouden kunnen worden. Maar dan krijgen ze alleen nog maar tarwe en bonen.”

Voor meer informatie en achtergronden ga naar de website van de Nicolaas G. Pierson Foundation: www.ngpf.nl

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief