Marianne Thieme in gesprek met burge­meester Laarbeek over dieren­opvang in nood


10 december 2008

Den Haag, 10 december 2008 - Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, zal donderdag 18 december in gesprek gaan met de burgemeester van Laarbeek om te praten over het in nood verkerende Dierenthuis in Aarle-Rixtel. Honderden dieren dreigen nog dit jaar op straat te komen staan door de mogelijke sluiting van de opvang van Stichting Dierenthuis. De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente voorkomt dat de dieren de dupe worden.

Stichting Dierenthuis vangt zo’n 900 honden en katten op die door ziekte, ouderdom of andere redenen onplaatsbaar zijn. De rechtbank bepaalde op 4 december dat de gemeente de opvang mag sluiten, omdat deze niet past binnen het bestemmingsplan. Hierin zou alleen ruimte zijn voor een dierenpension en niet voor een permanente opvang. Marianne Thieme zal de gemeente tijdens het gesprek oproepen haar diervriendelijke gezicht te laten zien, bijvoorbeeld door het wijzigen van het bestemmingsplan. In ieder geval mag niet worden overgegaan tot ontruiming tot er een goede oplossing is gevonden voor al deze dieren.

De situatie van Stichting Dierenthuis is volgens de Partij voor de Dieren deels een voortvloeisel van het ontbreken van overheidsbeleid op het gebied van dierennoodhulp. Particulieren die zich opwerpen om zich over dit belangrijke maatschappelijke probleem te ontfermen, worden niet ondersteund door de overheid en in sommige gevallen zelfs gestraft. De partij werkt daarom aan een eigen initiatiefnota voor de opvang van gezelschapsdieren. Het geldende gevonden voorwerpen beleid waarin gemeenten verplicht zijn zwervende dieren veertien dagen te ‘bewaren’, blijkt al jaren ontoereikend om in de grote behoefte aan opvangplaatsen te voorzien. Asielen voor honden en katten zitten overvol en voor veel diersoorten bestaan er nauwelijks opvangmogelijkheden. De gemeentegrensoverschrijdende aard van de opvangproblematiek vraagt om landelijke aandacht. De initiatiefnota zal concrete voorstellen bevatten voor een betere aanpak van dierennoodhulp en zal naar verwachting begin volgend jaar aan de Kamer worden verstuurd.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief