‘Leg afbouwplan van land­bouwgif wettelijk vast’


1 juni 2022

De Partij voor de Dieren stelt een wetswijziging voor om het gebruik van de meest gevaarlijke soorten landbouwgif in concrete stappen af te bouwen. “Vage doelstellingen om minder gif te gaan gebruiken in de landbouw hebben we nu vaak genoeg gehoord. Toch is het gifgebruik in 2020 weer toegenomen. Ook van de meest gevaarlijke giffen, PAN, blijkt juist méér te worden gespoten. Het is de hoogste tijd dat er een concreet afbouwpad in de wet komt”, aldus PvdD-Kamerlid Leonie Vestering.

Met een amendement op de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en biociden stelt de Partij voor de Dieren voor om het gebruik van de meest schadelijke pesticiden in 2025 te hebben gehalveerd t.o.v. 2021 en in 2030 met 95% te hebben verminderd. Voor de definitie van de meest gevaarlijke pesticiden volgt de PvdD de Europese Commissie: stoffen die zeer giftig, kankerverwekkend, hormoonverstorend, moeilijk biologisch afbreekbaar en/of schadelijk voor de voortplanting zijn, die zich ophopen in de voedselketen en/of die het DNA van mensen kunnen beschadigen.

Vestering: “Het liefst zien wij dat die giffen vandaag al van de markt gaan. Maar met onze voorgestelde reductiedoelen sluiten we aan bij de ambities van het kabinet: nagenoeg geen gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen meer in 2030. Wij willen deze ambitie concreet vastleggen in de wet.”

Dinsdag 7 juni 2022 wordt over het amendement gestemd.