Krans­legging voor geschoten hert op Terschelling


9 februari 2009

Leeuwarden, 10 februari 2009 - De Partij voor de Dieren voert woensdag 11 februari op Terschelling actie tegen het afschieten van de edelherten. De minister maakte gisteren bekend dat zij toestemming heeft verleend voor het afschieten van de herten, nadat enkele pogingen om de dieren te verdoven en te vangen mislukten. Inmiddels blijkt dat de jagers al van start zijn gegaan en dat het eerste hert gisteren is geschoten. Leden van de Partij voor de Dieren leggen woensdag 11 februari een krans om het eerste geschoten hert te gedenken. De actie vindt plaats om 12.30 u bij ‘Het Duinmeertje” bij Hee. Op deze plek legde het eerste Terschellinger hert gisteren het loodje. De Partij voor de Dieren is via haar site ook een e-mailprotest begonnen naar het ministerie om een einde te maken aan het afschieten van de edelherten.

*De Partij voor de Dieren vindt de gang van zaken volstrekt ontoelaatbaar en eist van de minister dat zij de afschotactie onmiddellijk beëindigt. Wrang detail is dat de minister de Kamer vorige week nog informeerde over de verdovingsactie en met geen woord repte over afschot. Gisteren liet de minister per brief weten per direct afschot te willen toestaan, terwijl ze zelf in Namibië verblijft en dus niet op haar bestluit aanspreekbaar is. De Partij voor de Dieren Tweede Kamerfractie roept daarom haar plaatsvervanger naar de Kamer.***

Marianne Thieme: “Het is onbestaanbaar dat nu zo makkelijk wordt gegrepen naar het geweer. Dat enkele hindes mogelijk drachtig zouden zijn, maakt deze situatie alleen maar schrijnender. Afgelopen weekend zei het ministerie nog dat de vaste looproutes van de herten in kaart waren gebracht. Een meer diervriendelijke oplossing voor deze dieren, zoals verdoving, zou hierdoor haalbaar moeten zijn. Dat de minister jagers carte blanche geeft om herten te schieten terwijl ze zelf in het buitenland bivakkeert geeft aan dat zij zich weinig tot niets gelegen laat liggen aan maatschappelijke kritiek.”

Eind vorig jaar hebben bewoners van Terschelling als “grap” edelherten losgelaten op het eiland. Deze dieren komen van nature niet op het eiland niet voor, waardoor werd besloten de dieren te vangen en terug te brengen naar opvangplaatsen op het vasteland. Eerder heeft de minister in antwoord op Kamervragen van de Partij voor de Dieren aangegeven dat van jacht op de herten geen sprake zou zijn. Thieme: “Dat de minister nu plotseling en per direct wel toestemming geeft tot afschot (met als voornaamste argument het bestrijden van ‘faunavervalsing’), is opmerkelijk te noemen.
In 1992 vond namelijk een soortgelijke vorm van faunavervalsing plaats, toen reeën werden uitgezet op het eiland, en sindsdien heeft geen bewindspersoon gerept over ‘faunavervalsing’ of over het afschieten van de reeënpopulatie.”

De Partij voor de Dieren is van mening dat nu het enige mannetje binnen de uitgezette populatie gevangen is, er geen acute reden tot ingrijpen is. De vrouwtjes zullen zich niet op eigen kracht kunnen voortplanten, hun vermeende drachtigheid is vooralsnog onderwerp van speculatie. Wanneer de dieren na intensieve pogingen daartoe niet verdoofd en gevangen zouden kunnen worden (de pogingen die daartoe tot nu toe ondernomen zijn, zijn onvoldoende), is er alle reden om in alle rust tot nadere besluitvorming te komen. Oplossingen zouden kunnen liggen in het aanwijzen van Terschelling tot zone waar edelherten niet bejaagd worden en waar de populatieontwikkeling op basis van natuurlijke draagkracht van het terrein bezien zou kunnen worden.
Als ingrijpen al noodzakelijk zou blijken op termijn, zou dat hooguit kunnen gebeuren door medewerkers van Staatsbosbeheer, en niet door jagers. Omdat jagers belanghebbend zijn en nimmer beloond zouden moeten worden voor illegale uitzettingsacties.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief