Kies Partij voor de Dieren!


5 november 2002

Verontruste burgers afkomstig uit dierenbeschermingskringen hebben, vóór de deadline van de Kiesraad, de Partij voor de Dieren (PvdD) opgericht. Met dit initiatief wil de PvdD dieren en hun welzijn terugbrengen op de politieke agenda. Bestaande partijen hebben onvoldoende aandacht voor het dier en daarom wil de PvdD zich rechtstreeks in de politieke discussie mengen. De initiatiefnemers willen bereiken dat het onderwerp dierenwelzijn terugkeert in het politieke debat en daar één van de belangrijke onderwerpen gaat vormen.

In de Nederlandse politiek van de afgelopen tijd worden allerlei maatregelen ter verbetering van het dierenwelzijn teruggedraaid. Zo worden diervriendelijke maatregelen omtrent de legbatterij en vleeskuikenouderdieren ongedaan gemaakt. Daarnaast is er het plan om de jacht op vossen, kraaien en kauwen weer vrij te geven. En ook het wetsvoorstel voor een nertsenfokverbod is door het zittende kabinet ingetrokken. Dit betekent een breuk met de opgaande lijn van de afgelopen 20 jaar waarin de intrinsieke waarde van het dier werd erkend en een belangrijke wegingsfactor werd in het politieke debat.

De overheid dient op te komen voor alle kwetsbaren in de samenleving: de dieren behoren tot de allerzwaksten. Nederland is verantwoordelijk voor honderden miljoenen dieren die ernstig lijden en sterven onder gruwelijke omstandigheden. Hoewel er verschillende politieke partijen zijn die in hun partijprogramma dieren een warm hart toedragen, slagen zij er tot op heden niet in om dierenwelzijn als belangrijk thema op de politieke agenda te plaatsen. De PvdD wil het politiek debat over dit thema daarom nieuw leven inblazen. De komende maanden zal de PvdD campagne voeren en graag in discussie treden met de kiezer en met andere nieuwe en zittende politieke partijen.


Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren voelt zich bestolen door Raad van State

De Partij voor de Dieren voelt zich bestolen door de uitspraak van de Raad van State van vandaag die bepaalt dat de uitsluiti...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief