Kandi­da­ten­lijst gemeen­te­raads­ver­kie­zingen Groningen vast­ge­steld op partij­congres


6 juni 2018

Afgelopen zondag vond het 26e partijcongres plaats. Op 3 juni verzamelden 450 leden zich in Conferentiecentrum Zonheuvel in Doorn. Op dit congres is de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen vastgesteld en werd de nieuwe lijsttrekker van de Groningse fractie, Kirsten de Wrede, voorgesteld.

Daarnaast werd de jaarrekening gepresenteerd en vastgesteld. Aanpassingen in het huishoudelijk reglement werden besproken en vastgesteld. Senator en partijoprichter Niko Koffeman vertelde over het werk van de NGPF, het wetenschappelijk bureau van de partij. Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten en Provinciale Statenlid in Flevoland Leonie Vestering spraken over de discussie rondom de Oostvaardersplassen.

De gastspreker op het congres was Herman Lelieveldt, auteur van De voedselparadox. Hij vertelde over wat ons streven naar beter eten dwarsboomt.

Uiteraard sloot partijleider Marianne Thieme het congres af met een inspirerende speech. Deze is hieronder te bekijken.

Kandidaten gemeenteraadsverkiezingen Groningen

Herman Lelievelt over zijn boek ' de Voedselparadox'

Femke Merel van Kooten over de Oostvaardersplassen