Kamer­vragen over uitspraak minister Verburg: "niet voor de motor maar voor de mond produ­ceren"


6 mei 2008

Negatieve effecten van vleesproductie vele malen groter dan die van biobrandstoffen

Marianne Thieme heeft Kamervragen gesteld aan de ministers Verburg en Cramer over de aanhoudende vraagtekens bij biobrandstoffen en het uitblijven van maatregelen om de veehouderij in te krimpen.

Hoewel de productie van biobrandstoffen ontegenzeglijk nadelen kent voor milieu en biodiversiteit, is het merkwaardig om vooral de biobrandstoffen aan te wijzen als schuldige van de ontbossing, wanneer duidelijk is dat niet meer dan 1% van het landbouwareaal in de wereld gebruikt wordt voor de vervaardiging van biobrandstoffen tegen 80% voor de veehouderij.

Thieme wil van beide ministers weten waarom ze tot nu toe niets doen aan het terugdringen van de vleesconsumptie, terwijl meer dan 40% van de wereldgraanvoorraad wordt opgeslokt door landbouwhuisdieren, de veehouderij een belangrijke bron is van broeikasgasuitstoot, veehouderij veel van de wereldwatervoorraad opslurpt en algemeen bekend is dat de productie van dierlijke eiwitten zeer inefficiënt is ten opzichte van de productie van plantaardige eiwitten. Prof Louise Fresco liet onlangs nog weten in NRC dat het huidige landbouwareaal toereikend zou kunnen zijn om 40 tot 50 miljard monden te voeden met tarwe en bonen. Met de inefficiënte productie van dierlijke eiwitten lukt dat niet en creëren we een wereld met aan de ene kant overgewicht en aan de andere kant honger die elkaar in een onmogelijk evenwicht houden.

Klik hier voor de gestelde Kamervragen

Wij zijn tegen:

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief