Kamer­vragen over foie gras op Paleis Noord­einde


25 april 2007

Den Haag, 26 april 2007 - Marianne Thieme heeft kamervragen gesteld over het serveren van saus van ganzenlever op Paleis Noordeinde tijdens een diner dat Koningin Beatrix organiseerde voor ‘vooraanstaande beoefenaren van wetenschap en cultuur’.

De Rijksvoorlichtingsdienst heeft inmiddels aangegeven dat het ‘een eenmalige uitzondering betrof’. Thieme wil weten of het diner een privé karakter had en of de uitspraak van de RVD betekent dat er voortaan geen foie gras meer geserveerd zal worden ten paleize.
Ook vraagt Thieme of voortaan eveneens geen foie gras meer geserveerd zal worden bij andere door de overheid georganiseerde bijeenkomsten.

Foie gras is afkomstig van gedwangvoederde ganzen met leververvetting. De productie van foie gras is in Nederland verboden vanwege de barbaarse productiewijze met het oog op dierenwelzijn. De partij voor de Dieren vindt het niet acceptabel dat producten die in Nederland niet mogen worden geproduceerd om reden van dierenwelzijn, als importproduct toch op overheidsmenu’s terecht komen.


De Kamervragen:
Vragen van het lid Thieme aan de minister van Algemene Zaken en de minister van LNV

  1. Kent u het bericht in “Muizen piepen niet bij pijn” (1) ?

  2. Kunt u aangeven of het diner voor vooraanstaande beoefenaren van de wetenschap op Paleis Noordeinde een privé-karakter had? Indien het diner geen privé aangelegenheid betrof, kunt u aangeven waarom de koningin heeft gekozen voor het ingredient ganzenlever waarvan bekend is dat de productie ervan veel dierenleed veroorzaakt?

  3. Kunt u aangeven wat bedoeld wordt door de Rijks Voorlichting Dienst waar gesproken wordt van “ een eenmalige uitzondering?”Betekent dit dat er geen foie gras meer geserveerd zal worden ten paleize? Za ja, op welke wijze gaat u dit garanderen en op welke manier vinden controles plaats? Zo neen, op welke manier zal de RVD voorkomen dat foie gras op officiële diners van de koningin wordt geserveerd?

  4. Kunt u aangeven of er foie gras geserveerd wordt bij andere door de rijksoverheid georganiseerde bijeenkomsten? Zo ja, bent u voornemens dit ingredient af te schaffen en daarvoor beleid te ontwikkelen? Zo neen, hoe garandeert u dat?

  5. Kunt u aangeven of er beleid geformuleerd is om het serveren van dieronvriendelijke producten te vermijden op door de rijksoverheid georganiseerde bijeenkomsten? Zo ja, welke regels en criteria worden gehanteerd? Zo neen, bent u bereid een dergelijk beleid te formuleren, omdat het niet in de rede ligt producten te serveren waarvan de productie in Nederland om redenen van dierenwelzijn verboden is?


(1) Volkskrant d .d. 20 april 2007

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief