Kamer­vragen over doden Roemeense straat­honden


6 april 2011

De Partij voor de Dieren heeft Kamervragen gesteld over de gruwelijke methoden waarmee zwerfhonden in Roemenië op grote schaal worden gedood. Het Roemeense parlement heeft deze week een wetswijziging aangenomen die het mogelijk maakt om de zwerfdierenproblematiek op te ‘lossen’ door honden willekeurig weg te vangen, te doden door vergiftiging, dood te slaan of te laten verhongeren in asielen.

De Partij voor de dieren vindt het onbegrijpelijk dat een dergelijke wrede aanpak mogelijk is in een lidstaat van de Europese Unie. Door de wijziging in de dierenbeschermingswet van Roemenië verdwijnt de wettelijke bescherming van straathonden en is het voor elke Roemeense gemeente mogelijk om zelf een oplossing te verzinnen bij een vermeend overschot aan zwerfhonden. Esther Ouwehand, Kamerlid van de Partij voor de Dieren heeft aan de Nederlandse regering gevraagd om deze kwestie bij het Roemeense ministerie van Landbouw ter discussie te stellen.

In debatten over de Europese Grondwet heeft de Partij voor de Dieren steeds gesteld dat de dierenbeschermingsbepalingen van het Verdrag van Lissabon weinig om het lijf hebben. Nu blijkt dat dergelijke wrede praktijken inderdaad gewoon mogelijk zijn in Europa. De partij wil van de Nederlandse regering weten hoe de wijziging van de Roemeense dierenbeschermingswet en het door Roemenië gehanteerde zwerfdierenbeleid zich verhouden tot de verbeterde beschermde status van dieren die het kabinet beloofde met het Verdrag van Lissabon.

Esther Ouwehand: “De Europese Grondwet, waarvan door het (voormalige) kabinet werd beweerd dat het een verbetering voor het dierenwelzijn zou betekenen is dus een wassen neus. Wij willen dat dit kabinet erkent dat dit Verdrag feitelijk geen enkele verbetering van de bescherming van dieren realiseert.”

Klik hier voor de Kamervragen over de zwerfhonden in Roemenië.

Zie hieronder twee bijdrages van de Partij voor de Dieren in verband met het Verdrag van Lissabon:

Bijdrage Partij voor de Dieren aan debat Europese Top (wijzigingsverdrag Europese grondwet)
Bijdrage Partij voor de Dieren aan debat over goedkeuringswet Verdrag van Lissabon

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief