Kamer­vragen over dode zeehonden en bruin­vissen


3 mei 2012

De vele visnetten en visfuiken in de Grevelingen zijn mogelijk de oorzaak van de hoge sterfte onder bruinvissen en zeehonden. Het lijkt er op dat deze zeezoogdieren als bijvangst zijn losgesneden uit de netten om vervolgens zwaar verminkt aan te spoelen in de buurt van Ouddorp en in de Grevelingen. De Partij van de Dieren heeft hierover vragen gesteld aan demissionair staatssecretaris Bleker en in Zuid-Holland aan de Gedeputeerde Staten. De partij wil weten of de dood van de zeehonden te maken kan hebben met visnetten, die in de Grevelingen en in de Voordelta staan.

Op de stranden bij Ouddorp zijn sinds 1 maart al 25 bruinvissen aangespoeld. Dit gebied maakt onderdeel uit van de Voordelta, het gebied van de ondiepe zee en de stranden voor de kust van Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden. Nu spoelen er wel vaker dieren aan, maar het opmerkelijke is dat het er zeer veel in korte tijd zijn en dat de meeste bruinvissen ernstig verminkt zijn. Deze beschermde zeezoogdieren vertonen snijwonden tot op het bot en soms ontbreken zelfs hele stukken vlees. De oorzaak van de verwondingen is nog niet opgehelderd, maar de snijwonden lijken heel bewust te zijn aangebracht. Het lijkt aannemelijk dat de verminkte bruinvissen als bijvangst uit visnetten en -fuiken zijn gesneden.

In de afgelopen weken spoelden er ook 20 dode grijze zeehonden aan in de omgeving van Scharendijke in het zuidwesten van de Grevelingen. Dit is in vergelijking met vorige jaren een opvallend hoog aantal. Omdat veel van de dieren in verregaande staat van ontbinding verkeerden, kon de doodsoorzaak niet goed meer worden bepaald.

Bruinvissen en zeehonden zijn beschermde inheemse diersoorten. De plekken waar de dieren zijn aangespoeld maken beide deel uit van beschermde Natura 2000-gebieden. Daarom wil de Partij voor de Dieren weten of er wel voldoende toezicht wordt gehouden over onder meer de naleving van de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet in die gebieden.

Ook wil de partij dat er onderzoek wordt gedaan naar de doodsoorzaak van de aangespoelde bruinvissen en zeehonden en dat de uitslag hiervan bekend wordt gemaakt. Daarnaast vraagt de partij wat de status is van de implementatie van maatregelen voorgesteld in het Bruinvisbeschermingsplan, dat de staatsecretaris eind vorig jaar aan de Kamer heeft gepresenteerd.

Ook Kamerlid Anja Hazekamp heeft Kamervragen gesteld over de dode zeehonden en bruinvissen in Ouddorp.

Gerelateerd nieuws

Standpunt over landbouwsubsidies ten onrechte misbruikt

De Partij voor de Dieren hekelt de berichtgeving in de Telegraaf als zou Jaap Korteweg, de echtgenoot van partijleider Mari...

Lees verder

Marianne Thieme opnieuw kandidaat-lijsttrekker Partij voor de Dieren

Marianne Thieme is door het partijbestuur van de Partij voor de Dieren voorgedragen als lijsttrekker voor de Tweede Kamerve...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief