Kamer­vragen over brand­gevaar in schuren en stallen


3 april 2007

Den Haag, 4 april 2007 – De Partij voor de Dieren heeft kamervragen gesteld aan de minister van LNV over het brandgevaar in schuren in stallen. Afgelopen zondag kwamen er bij een brand in het Groningse Lettelbert naar schatting 150 schapen en lammeren om. Zo’n twee weken geleden kostten twee branden nog 6000 konijnen en 2500 exotische dieren het leven. De Partij voor de Dieren wil van de minister weten of zij bereid is maatregelen te treffen om gehouden dieren hier tegen te beschermen.

Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over brandgevaar in schuren en stallen

  1. Kent u de nieuwsberichten ‘Honderden schapen dood door grote brand’ 1), ‘Brand fataal voor duizenden konijnen’ 2) en ‘Ruim 2500 dieren verbrand’ 3)?

  2. Kunt u aangeven wat voor regelgeving er momenteel bestaat om dieren in schuren en stallen te beschermen tegen het uitbreken van brand?

  3. Bent u met ons van mening dat het, met het oog op de grote hoeveelheden dieren die in schuren gehouden worden, noodzakelijk is dat er zo spoedig mogelijk maatregelen op het gebied van brandveiligheid en brandpreventie worden getroffen evenals maatregelen om dieren te redden in geval van brand? Zo ja, op welke wijze wilt u daar vorm aan geven? Zo neen, waarom niet?

  4. Bent u bereid om, vanuit het oogpunt van dierenwelzijn, maatregelen verplicht te stellen om gehouden dieren te beschermen, zoals het installeren van sprinklerinstallaties of brandalarminstallaties? Zo neen, waarom niet?


1) http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=75766

2) http://www.destentor.nl/deventer/article1207684.ece

3) http://www.ad.nl/binnenland/article1167637.ece

Gerelateerd nieuws

Landbouwcoalitie verwerft opnieuw dominante positie in vaste kamercommissie LNV

Met de verkiezing van Annie Schreijer-Pierik (CDA) tot voorzitter van de vaste kamercommissie voor LNV en die van Bas van der...

Lees verder

Kamervragen over expositie van kippen in het Centraal Museum in Utrecht

Den Haag, 10-4-2007 - De Partij voor de Dieren heeft vandaag kamervragen gesteld aan de minister van OCW en de minister van ...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief