Kamer­vragen aan Rutte over de inzet van het Koninklijk Huis voor promotie zuivel- en vlees­sector


18 mei 2011

Den Haag, 17 mei 2011 - Marianne Thieme heeft minister-president Rutte en de staatssecretarissen van Economie, Landbouw en Innovatie en van Infrastructuur en Milieu om uitleg gevraagd over de handelsmissie naar Vietnam, waarbij de bevolking wordt aangespoord om meer dierlijke eiwitten te consumeren.

Tijdens de duurzaamheidsconferentie van de VN in New York in 2009 pleitte Prins Willem Alexander namens Nederland nog voor vermindering van de vleesconsumptie, maar in 2011 leidt hij met Prinses Maxima een handelsmissie die de afzet van Nederlands varkensvlees en Nederlandse zuivel in Vietnam moet bevorderen. “De Nederlandse regering heeft mooie praatjes in eigen land over de consumptie van duurzaam voedsel en maakt vervolgens in het buitenland reclame voor de kiloknaller”, aldus Thieme.

Voor een verschuiving naar een duurzamer leefpatroon, zou vermindering van de vlees- en melkproductie en -consumptie juist uitgangspunt van beleid moeten zijn. De uitstoot van CO2 door de veehouderij is maar liefst 40% groter dan die van auto's, treinen, schepen, vliegtuigen en trucks bij elkaar, in de wereld. 80% van het landbouwareaal in de wereld wordt ingenomen door of ten behoeve van de veehouderij. Bijna 50% van de wereldgraanoogst wordt opgeslokt door de veehouderij en voor een groot deel omgezet in mest die tot onoverkomelijke problemen leidt. Terwijl de wereld honger lijdt, worden de wereldgraanoogsten opgeslokt door productiedieren. De World Health Organisation (WHO) heeft aangegeven dat de consumptie van verzadigde dierlijke vetten ernstige negatieve gevolgen voor de volksgezondheid heeft en daarom dringend moet worden herzien. Daarbij heerst in Aziatische landen een verhoogde mate van lactose-intolerantie, waardoor in landen als China en Vietnam enkele decennia geleden nog nauwelijks koemelk gedronken werd.

De Partij voor de Dieren vraagt de minister-president en de staatssecretarissen aan te geven in hoeverre de bevordering van de consumptie van plantaardige eiwitten onderdeel is geweest van de handelsmissies naar Vietnam en China. Bekijk de kamervragen hier.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief