Kamer­res­taurant blijft bedreigde dier­soorten serveren


4 juli 2007

Kamerleden blind en doof voor oproep van Wereld Natuur Fonds, Stichting de Noordzee en Partij voor de Dieren om kabeljauw en paling niet langer te eten.

Den Haag 6 juli 2007 -De Tweede kamer heeft op de dag voor het zomerreces besloten bedreigde diersoorten als kabeljauw en paling te blijven serveren in het Kamerrestaurant. Een motie om daarmee te stoppen was ingediend door de Partij voor de Dieren, de motie was bij de kamerleden aanbevolen door het Wereld Natuur Fonds en Stichting de Noordzee.


Omdat het beschermen van de natuur onze individuele verantwoordelijkheid is, vroeg de Partij voor de Dieren een hoofdelijke stemming aan over de motie. De motie werd afgewezen met 35 voor en 109 stemmen tegen. Opmerkelijk was het stemgedrag van Diederik Samsom, oud Greenpeace medewerker en Harm Evert Waalkens, oud dierenbeschermer van het jaar, die beiden tegen stemden. In strijd met de eigen verkiezingsbeloften blijken zij geen enkele consideratie met bedreigde diersoorten te hebben. Zelfs niet waar het gaat om de eigen consumptie van vissoorten die in de knel zitten.


Minister Verburg van Landbouw en Visserij liet tijdens een kamerdebat eerder vandaag weten de inhoud van de Viswijzer van WNF en Stichting de Noordzee (met voorlichting over bedreigde vissoorten en de gevaren van overbevissing en overconsumptie van deze soorten) niet te kennen. De Partij voor de Dieren heeft de minister een Viswijzer toegezonden als huiswerk voor het zomerreces.


Met het afkeuren van de motie verzuimde de kamer een voorbeeld te stellen voor andere consumenten en een natuurvriendelijk signaal af te geven. Eerder besloot de Tweede kamer wel om geen foie gras meer te serveren. Vandaag werd er echter door de Kamer geapplaudisseerd toen bleek dat de motie over duurzame vis was verworpen. Blijkbaar vindt een meerderheid van de Tweede Kamer dat ze met het eten van bedreigde vissoorten een applausje voor zichzelf verdient.


De motie:

Motie van de leden Thieme en Duyvendak 30 996, nr. 22
Voorgesteld 2 juli 2007

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in de restaurants van de Tweede Kamer visproducten worden geserveerd afkomstig van bedreigde en overbeviste vissoorten zoals de paling en de kabeljauw;

overwegende, dat er goede alternatieven beschikbaar zijn zoals genoemd in duurzame visgidsen als de ‘viswijzer’ van het Wereld Natuur Fonds en Stichting De Noordzee;

verzoekt het Presidium om per direct over te gaan op de inkoop van duurzame vis in de restaurants van de Tweede Kamer en bij haar inkoopbeleid uitsluitend vis te selecteren die in de visgids van het Wereld Natuur Fonds en Stichting De Noordzee als duurzaam wordt aanbevolen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Gerelateerd nieuws

Opinie: Klimaatprobleem ligt op ons bord; geen vlees eten beter voor klimaat dan spaarlampen

Wat gaan we eten op en na 07-07-07, de dag van de millenniumdoelen? In elk geval kan het terugbrengen van de uitstoot van bro...

Lees verder

Minister Verhagen zoekt op verzoek van PvdD steun voor veroordeelde bioloog Van Roosmalen - Voor het laatste nieuws zie: Weblog Marianne Thieme

Minister Maxime Verhagen van Buitenlandse Zaken gaat naar aanleiding van Kamervragen van de PvdD aandacht vragen voor de zaak...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief