Kamer wil sluiting Europese wateren voor visserij op blauw­vin­tonijn


10 december 2009

Den Haag, 10 december 2009- De Tweede Kamer wil dat Europese wateren worden gesloten voor visserij op de blauwvintonijn. De Kamer steunde vandaag een motie van de Partij voor de Dieren die daartoe opriep. Ook moties die opriepen tot een vangstverbod op de doornhaai en tot verlaging van het vangstquotum voor tarbot en griet, werden aangenomen.

De blauwvintonijn is een van de grootste tonijnsoorten ter wereld. De dieren, die vanwege hun bijzondere warmbloedige biologie snelheden van wel 100 km/uur kunnen bereiken, spelen als grote roofdieren een belangrijke rol in het mariene ecosysteem. Sinds 1970 vormt de blauwe tonijn een zeer gewild ingrediënt voor de sushi industrie. Populaties worden sindsdien met behulp van moderne technieken als vliegtuigjes en sonar technologieën systematisch bejaagd en als gevolg daarvan ernstig overbevist. De handel is bijzonder lucratief: één tonijn kan wel 100.000 dollar opbrengen.

De blauwvintonijn staat op de internationale lijst van bedreigde diersoorten. Wetenschappers waarschuwen al jaren dat met de huidige vangsttrends de populatie afstevent op ineenstorting. Desondanks kan er wereldwijd nog steeds op de soort worden gevist, ook in Europa. Nu het laatste overleg in de Internationale Commissie voor het Beheer van Blauwvintonijn (ICCAT) wederom onvoldoende heeft opgeleverd, vindt de Partij voor de Dieren het tijd voor zelfstandige Europese maatregelen.

De Europese wateren zijn belangrijk voor de blauwvintonijn. De vis plant zich voort in de Middellandse zee, maar wordt juist daar intensief bejaagd. Nu de Tweede Kamer zich achter de motie van de Partij voor de Dieren heeft geschaard, moet visserij-minister Gerda Verburg zich in Europa sterk maken voor sluiting van dit gebied voor de visserij op de blauwvintonijn. Daarmee wordt een eerste stap gezet naar behoud en herstel van de soort. De partij dringt verder aan op een Europees handelsverbod.

“De zee lijkt een onuitputtelijke bron van vis, maar sommige soorten worden systematisch uitgeroeid. Het is tijd dat Europa haar verantwoordelijkheid neemt en actief haar natuurlijk kapitaal beschermt”, aldus Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren.

Vangstverbod doornhaai
De Tweede Kamer steunde vanmiddag ook de motie van Ouwehand die opriep de vangstmogelijkheden voor de doornhaai definitief te schrappen. Ook de doornhaai is sinds de jaren ’70 zwaar overbevist, waardoor de populatie is gedecimeerd. Vangstquota, die eind jaren ’90 werden ingevoerd, boden geen soelaas omdat ze te hoog werden vastgesteld en onvoldoende rekening hielden met de kwetsbaarheid van haaien voor overbevissing. Ook de doornhaai staat op de rode lijst van bedreigde diersoorten.

De Kamer schaarde zich achter het verzoek van de Partij voor de Dieren aan visserijminister Verburg om bij de komende onderhandelingen over de vangstquota voor 2010 in de Europese Visserijraad, die begin volgende week zullen plaatsvinden, te pleiten voor een totaal vangstverbod op de doornhaai. Ook bijvangsten van deze soort mogen niet meer worden toegestaan.

Verlaging vangstquota tarbot en griet
De derde motie die vandaag op een meerheid van de Kamer mocht rekenen was die vroeg om een verlaging van het vangstquotum voor tarbot en griet met 15%. Tarbot en griet, zogenaamde ‘geassocieerde bestanden’, worden opgevist in de Nederlandse boomkorvisserij op tong en schol. De Europese Commissie stelde een quotumverlaging voor van 15%, maar minister Verburg liet de Kamer weten zich hiertegen te verzetten. Dankzij de motie van de Partij voor de Dieren moet zij zich nu neerleggen bij de voorgestelde quotumverlaging.

Gerelateerd nieuws

Officiële diners ministerie van VROM voortaan vegetarisch

Den Haag, 11 december 2009 – Officiële diners van het ministerie van VROM zijn voortaan in principe vegetarisch. Dat kondigde...

Lees verder

Partij voor de Dieren: actie tegen massale doding gezonde geiten

Den Haag, 9 december 2009 – De Partij voor de Dieren roept het kabinet op om niet over te gaan tot ruiming van gezonde, drach...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief