Kamer wil dat regering verzoekt om sluiting Belgische kern­cen­trale


23 mei 2017

DEN HAAG, 23 mei 2017| De Nederlandse regering moet de Belgische overheid verzoeken om de kerncentrale in Tihange te sluiten. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde vandaag een verzoek hiertoe van Frank Wassenberg.

De kerncentrale in het Waalse Tihange is volgens het Kamerlid verouderd en onveilig. Er hebben zich inmiddels tientallen incidenten voorgedaan die uiteenlopen van scheuren in de reactorvaten tot ontplofte transformators en dynamo’s die uitvielen.

Door de Minister van Infrastructuur en Milieu te laten aandringen op sluiting wil hij dat er wordt ingegrepen voordat er een ernstig incident plaatsvindt. Een kernramp zou zelfs grote delen van Limburg bereiken. Wassenberg: “Van de Nederlandse overheid mag worden verwacht dat zij alles doet wat in haar macht ligt om dit te voorkomen. Deze motie is een stevige duw in de juiste richting.”

Lees ook meer in het NRC-opiniestuk van Kamerlid Wassenberg

De aangenomen motie: https://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-wassenberg-cs-de-belgische-regering-dringend-te-verzoeken-de-kerncentrale-in-tihange-te-sluiten

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief