Kamer stemt voor meer trans­pa­rantie over het leven en sterven van dieren in de vlees-, zuivel- en eierketen


30 mei 2017

In haar motie benadrukte Esther Ouwehand dat de informatie en de communicatie van zowel de sector zelf als vanuit de overheid geen volledige of heldere weergave is van wat er met dieren in de vlees-, zuivel- en eierketen gebeurt. In plaats van volledige informatie wordt vaak 'weinigzeggend' jargon gebruikt zodat het voor de burger onduidelijk is wat er met de dieren gebeurt.

Ouwehand:"De vee-industrie presenteert een veel te rooskleurig beeld over hoe het er aan toe gaat." De nu door de Kamer aangenomen motie verzoekt de regering voor meer en daadwerkelijke transparantie te zorgen.

De aangenomen motie: https://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-ouwehand-meer-transparantie-over-het-leven-en-sterven-van-dieren-in-de-vlees-zuivel-en-eierketen

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief