Kamer: Europa mag moes­tuinders en duurzame landbouw niet hinderen


28 mei 2013

Duurzame landbouw mag niet gehinderd worden door de eisen die de Europese Unie stelt aan de registratie van plantenrassen. Vandaag steunde de Tweede Kamer unaniem een motie van de Partij voor de Dieren die de regering hiertoe oproept.

De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan waarin de regels over de productie van en handel in zaden worden veranderd. Daarin worden strenge eisen gesteld aan de zaden die gebruikt mogen worden in de landbouw. Alle plantenrassen moeten volgens dit voorstel geregistreerd worden, en registratie kost veel geld. Het Europese voorstel heeft voor veel onrust gezorgd bij stadslandbouwers, moestuinders en bij biologische boeren en veredelaars. Zij vreesden dat zij alleen nog geregistreerde zaden mochten gebruiken, en dat het ruilen van zaden niet meer zou zijn toegestaan.

In het definitieve voorstel bleek dat particulieren niet onder de nieuwe regels zouden vallen. Ook kleine zaadveredelaars en traditionele zaadrassen zouden niet aan alle nieuwe registratievoorschriften te hoeven voldoen. De Partij voor de Dieren vindt toch dat de registratievoorschriften in het voorstel te streng zijn, en dat zij een belemmering zouden kunnen vormen voor het behoud van de agrobiodiversiteit en voor duurzame en biologische landbouw.

Daarom heeft de partij een motie ingediend waarin zij de regering oproept om in de onderhandelingen over het voorstel van de Europese Commissie de belangen van kleine veredelaars, de biologische landbouw en de agrobiodiversiteit voorop te stellen en deze belangen te beschermen. De PvdD wil dat de registratievoorschriften voor oude en traditionele rassen geen belemmering vormen voor de instandhouding van deze rassen, en dat naast de ruilhandel tussen niet professionele gebruikers van zaden ook de vrije ruilhandel tussen boeren uitgezonderd wordt van de strenge registratievoorschriften.

Bovendien moet de regering zelf het recht houden om af te wijken van de Europese regels om een duurzame landbouw te bevorderen, de monopolisering van onze voedselvoorziening tegen te gaan en de agrobiodiversiteit te bevorderen. Alle partijen in de Kamer hebben de motie gesteund. Staatssecretaris Dijksma zal de eisen van de motie nu meenemen in de onderhandelingen in Brussel over het voorstel. De nieuwe regels zullen naar verwachting in 2016 ingaan.

Van Kooten en De Bie waarschuwden in 1980 al voor overheidsbemoeienis in volkstuinen in een weergaloze dialoog tussen volkstuinder Foppen en belastinginspecteur Hanekroot.

Gerelateerd nieuws

Kamer bezorgd over afschot drachtige en zogende edelherten Noord-Veluwe

De Tweede Kamer heeft een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen de bezorgdheid va...

Lees verder

Opinie: Ecoduct Hulshorst : politiek negeert belangen van boeren en herten

Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk (CDA) heeft zichzelf een brevet van onvermogen verschaft. Zes weken na de feestelijke maar fe...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief