Kamer accep­teert nala­tigheid Neder­landse staat bij aanpak klimaat­pro­bleem


20 december 2012

De overgrote meerderheid van de Tweede Kamer heeft er geen moeite mee dat de Nederlandse regering haar internationale verplichtingen voor het klimaat niet nakomt. Dat blijkt uit de stemming over een motie van Marianne Thieme die vandaag plaatsvond. De motie vroeg de regering de maatregelen te treffen die nodig zijn om de klimaatdoelen te halen waar Nederland zich in het kader van het VN-Klimaatverdrag toe heeft verplicht. In een hoofdelijke stemming bleek dat 138 parlementsleden van de PvdA, VVD, PVV, CDA, SP, D66, ChristenUnie, 50Plus en SGP zich erbij neerleggen dat de Nederlandse staat nalatig is bij de aanpak van het klimaatprobleem.

De Partij voor de Dieren wijst de regering er al langer op dat de huidige aanpak van de klimaatcrisis faalt en hogere ambities nodig zijn. Aanleiding om nu opnieuw via een motie te vragen om een steviger klimaatbeleid is de rechtszaak die Urgenda heeft aangekondigd tegen de Nederlandse staat. Met de Partij voor de Dieren wijst Urgenda de regering op de verplichtingen die Nederland is aangegaan: Nederland heeft officieel erkend dat de aarde niet meer dan 2 graden mag opwarmen. Bovendien heeft de regering erkend en toegezegd dat Nederland de maatregelen zou treffen die nodig zijn om verdere opwarming te voorkomen. Dat betekent onder meer dat de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 40% verminderd moet zijn ten opzichte van 1990.

Nu ook het kabinet Rutte-II weigert in te zetten op dit reductiedoel heeft Marianne Thieme een motie ingediend om een uitspraak te vragen van het parlement over het feit dat de regering haar internationale klimaatverplichtingen niet nakomt. Daarmee had de rechtszaak, die Urgenda heeft aangekondigd tegen de Staat, voorkomen kunnen worden. De Tweede Kamer heeft de motie van de Partij voor de Dieren echter in meerderheid verworpen. Opmerkelijk is dat ook voormalig klimaatactivist Diederik Samsom zich uitsprak tegen klimaatmaatregelen waartoe Nederland zich internationaal heeft verplicht.

Marianne Thieme: “Het is beschamend om te zien dat Nederland weigert haar verantwoordelijkheid te nemen. We zijn een van de grootste vervuilers ter wereld, we moeten nu stoppen met het verder opwarmen van de aarde. Alleen een radicale omslag in het beleid biedt zicht op een meer duurzame toekomst”.

Stichting Urgenda heeft inmiddels aangekondigd de rechtszaak tegen de staat door te zetten.

Lees hier de column '50 maanden' van Esther Ouwehand over de klimaatcrisis

Gerelateerd nieuws

Opinie: Barsten in de groei

Hoe lang kun je doorrekenen? Ook dit jaar presenteerden CPB en PBL hun analyse van de verkiezingsprogramma’s. Over hoe beta...

Lees verder

Steun voor vuurwerkverbod groeit

De steun in de Tweede Kamer voor een vuurwerkverbod groeit. Lange tijd was de Partij voor de Dieren de enige partij die de...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief