Kabinet weigert motie over­heids­con­trole dier­transport en slacht­huizen uit te voeren


21 april 2011

Den Haag, 21 april 2011 – De Partij voor de Dieren heeft een spoeddebat aangevraagd omdat staatssecretaris Bleker weigert de motie voor directe overheidscontrole op slachthuizen en veetransporten uit te voeren. Marianne Thieme: “De staatssecretaris heeft inmiddels al een waslijst aan aangenomen moties naast zich neergelegd en dat is minachting van de Tweede Kamer. Het spoeddebat is erop gericht om hem er alsnog toe aan te zetten de moties uit te voeren.”

In januari 2011 heeft de Tweede Kamer een aantal moties aanvaard die betrekking hebben op het toezicht en de handhaving van de wet- en regelgeving rond diertransporten door de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA). Een daarvan was de Motie Thieme over einde zelfregulering veetransport en slachterij. De Tweede Kamer verzocht de regering om de controle op veetransporten en slachthuizen niet meer aan de vee- en vleesindustrie over te laten, maar geheel in overheidshanden te nemen.

In een brief van staatssecretaris Bleker aan de Tweede Kamer van 20 april jl. wijst hij voor kwaliteitsverbetering enkel op de verantwoordelijkheid van de sector en geeft hij geen uitvoering aan de motie. De staatssecretaris heeft al meerdere moties die een actieve rol van de staatssecretaris vragen ten behoeve van het dierenwelzijn naast zich neergelegd. Zo heeft hij geen uitvoering gegeven aan de motie op een moratorium op de bouw van megastallen en stelt hij niet het gevraagde onderzoek in naar alternatieven voor de zwijnenjacht.

De Tweede Kamer zal de staatssecretaris op een nog nader door de Kamervoorzitter te bepalen datum, aan de tand voelen over het negeren van de wensen van de Tweede Kamer.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief