Kabinet onder­zoekt moge­lijk­heden quotering natuur­lijke hulp­bronnen voor verkleining ecolo­gische voet­afdruk


16 juni 2009

Op aandringen van de Partij voor de Dieren heeft milieuminister Cramer toegezegd te kijken naar de mogelijkheden om natuurlijke hulpbronnen te beschermen via een quotumsysteem. Op die manier kan de ecologische voetafdruk worden verkleind. De minister deed haar toezegging gisteren tijdens het debat over het klimaat- en duurzaamheidsbeleid van dit kabinet.

De ecologische voetafdruk van Nederlanders is veel te groot. Voor de consumptie van de gemiddelde Nederlander is jaarlijks 4,4 hectare aan grond nodig, terwijl per wereldburger maar 2,1 hectare beschikbaar is. Blijven we de aarde zo belasten als we nu doen, dan raken de natuurlijke hulpbronnen uitgeput en komen onder meer onze voedsel-, water- en energievoorziening ernstig in gevaar.

Dit kan worden voorkomen door afspraken te maken over de maximale belasting van ecosystemen. De zogenaamde ‘verantwoorde milieugebruiksruimte’ wordt dan eerlijk verdeeld over alle landen in de wereld. “Een soort quota voor natuurlijke hulpbronnen”, zo stelde hoogleraar milieurecht prof. mr. G.A. Biezeveld stelde eerder dit jaar.

Esther Ouwehand vroeg het kabinet de voorstellen voor het quoteren van natuurlijke hulpbronnen uit te werken om de ecologische voetafdruk te kunnen verkleinen. In antwoord op Kamervragen gaf het kabinet aan daar niet veel voor te voelen, maar nadat Esther er tijdens het duurzaamheidsdebat opnieuw op aandrong, zegde milieuminister Jaqueline Cramer toch toe de mogelijkheden te onderzoeken.

De Partij voor de Dieren is blij met de toezegging, omdat het quoteren van natuurlijke hulpbronnen een belangrijke bijdrage kan leveren aan het behoud van natuur en biodiversiteit, en de bescherming van het milieu en de leefgebieden van dieren. Bovendien helpt een quotumsysteem de natuurlijke rijkdommen eerlijker te verdelen over de wereldbevolking.

Esther Ouwehand diende eerder al een motie in die het kabinet verzocht de ecologische voetafdruk te verkleinen. Klik hier.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief