Kabinet nog steeds niet bereid tot echte actie tegen illegale walvis­jacht


11 februari 2010

Zelfs na een tweede aanvaring tussen de Japanse walvisjagersvloot en een schip van milieubeschermingsorganisatie Sea Shepherd binnen vijf weken tijd is het kabinet niet bereid verder te gaan dan een luttele vermaning aan het adres van Japan. Dit bleek tijdens een overleg in de Tweede Kamer, waarin ook een wetswijziging aan de orde kwam die het mogelijk maakt om schepen de Nederlandse vlag te ontnemen, en daarmee ook de bescherming van de Nederlandse staat. De Partij voor de Dieren vindt dit de omgekeerde wereld: de partij die de walvissen probeert te beschermen wordt eenzijdig aangepakt, en de partij die jaar na jaar alle verdragen over de walvisjacht schendt gaat vrijuit.

Walvisjacht duurt voort
Ondanks het internationale moratorium op de walvisjacht worden er jaarlijks zo’n 1500 walvissen gevangen, waarvan ongeveer 800 door Japan. Dit gebeurt onder het mom van wetenschappelijk onderzoek, de enige uitzondering op basis waarvan er op walvissen gejaagd mag worden. Japanse walvisschepen maken illegaal jacht op het bedreigde zeezoogdier in de natuurreservaten rond Antarctica en dit is velen een doorn in het oog, zo ook de Sea Shepherd Conservation Society. De actiegroep probeert op volle zee de Japanse schepen te hinderen in het afschieten en slachten van de dieren en hiermee de vangst te beperken. Tweede Kamerlid Esther Ouwehand: ‘Sea Shepherd pakt op wat de internationale gemeenschap laat liggen. Een dergelijke inzet voor de walvissen zou op steun van de Nederlandse overheid moeten kunnen rekenen.’

Verlies nationaliteit
Het tegenovergestelde is echter het geval: het werk van de Nederlandse schepen van Sea Shepherd wordt potentieel bedreigd door de wijziging op de Zeebrievenwet, hetgeen inhoudt dat de regering de Nederlandse nationaliteit van een schip kan intrekken. Het wetsvoorstel houdt onder meer in dat de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat op basis van vage beschuldigingen en vage criteria, zoals het in gevaar brengen van diplomatieke banden, kan besluiten dat een schip niet langer onder Nederlandse vlag mag varen. De Partij voor de Dieren vindt dat beschuldigingen eerst goed moeten worden onderzocht voordat er dergelijke zware conclusies aan worden verbonden. Zo wordt Sea Shepherd ervan beschuldigd de veiligheid op zee in gevaar te brengen door dicht bij de Japanse walvisschepen te varen. Of dat werkelijk zo is, is niet vastgesteld. De Partij voor de Dieren wil onderzoek naar de feiten, zodat ook het gedrag van Japan kan worden beoordeeld. Uit beeldmateriaal blijkt dat bijvoorbeeld dat Japan het Sea Shepherd-schip de Ady Gil heeft overvaren, waardoor het uiteindelijk zelfs gezonken is. Aan boord van de Ady Gil bevond zich een Nederlandse activist (Laurens de Groot). De Nederlandse overheid zou zich tenminste sterk moeten maken voor waarheidsvinding over een incident waarbij het leven van één van haar staatsburgers in gevaar is gekomen door een confrontatie met de Japanse walvisvloot. Op vragen daarover reageerde het kabinet echter afwijzend.

Actie op de juiste plaats
De Partij voor de Dieren concludeert dat de inspanningen van het kabinet zich eenzijdig richten op het beteugelen van de actievoerders in plaats het aanpakken van de veroorzakers van het kwaad. Desgevraagd geeft minister Verhagen van Buitenlandse Zaken aan het toereikend te vinden om Japan aan te spreken op de illegale walvisjacht. De Partij voor de Dieren zou graag zien dat de minister hierin verder zou gaan. ‘De walvis is officieel een beschermde diersoort, maar in de praktijk valt hier weinig van te merken. Er is actie nodig tegen Japan, en niet tegen Sea Shepherd’, aldus Ouwehand.

Gerelateerd nieuws

Irakrapport: kabinet verschuilt zich achter barricade van nietszeggende woorden

Het kabinet verschuilt zich in haar reactie op het rapport van de Commissie Davids achter een barricade van nietszeggende woo...

Lees verder

Burger stelt dierenbelang boven economisch belang

Een meerderheid van de Nederlanders vindt het onacceptabel dat economische belangen boven dierenbelangen worden gesteld, zo b...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief