Irak­rapport: kabinet verschuilt zich achter barricade van niets­zeg­gende woorden


11 februari 2010

Het kabinet verschuilt zich in haar reactie op het rapport van de Commissie Davids achter een barricade van nietszeggende woorden: een ‘evenwicht van twijfels, vermoedens en (on)zekerheden’.

Marianne Thieme: “Het kabinet geeft in haar brief aan de Kamer aan geen verantwoordelijkheden te willen verbinden aan de conclusies van de commissie Davids over de Irakoorlog. Ze worden slechts voor kennisgeving aangenomen. Dat is een slechte zaak.“
Het kabinet zegt in de brief: ‘Met de kennis van nu aanvaardt het kabinet dat een adequater volkenrechtelijk mandaat nodig zou zijn geweest.’ De boodschap in de brief is helder: iedereen mag er het zijne van denken, wanneer de conclusie maar niet luidt dat er verwijtbare fouten gemaakt zijn.
Dit is ondanks het feit dat de Kamer onvolledig is ingelicht en er destijds welbewust gebruik is gemaakt van gekleurd onderzoeksmateriaal om de oppositie mee te krijgen in de oorlogsplannen. Men had onmiskenbaar kunnen weten dat een adequaat volkenrechtelijk mandaat ontbrak. Toch meent het kabinet dat het onterecht voeren van oorlog geen consequenties hoeft te hebben en zelfs niet zou hoeven te leiden tot een parlementaire enquête.
De Partij voor de Dieren is van mening dat alleen de angst voor verkiezingen de regeringspartijen ertoe brengt zich aan elkaar vast te klampen, ondanks de groeiende afkeer binnen de coalitie en bij de kiezers. De Partij voor de Dieren zal elk initiatief steunen dat erop gericht is het kabinet alsnog verantwoording af te laten leggen over het op dit dossier gevoerde beleid.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: nooit meer dieren voor onverbeterlijke dierenbeulen

Vandaag wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over een initiatiefwetsvoorstel waarin de strafmaat voor dierenmishandeling wor...

Lees verder

Kabinet nog steeds niet bereid tot echte actie tegen illegale walvisjacht

Zelfs na een tweede aanvaring tussen de Japanse walvisjagersvloot en een schip van milieubeschermingsorganisatie Sea Shepherd...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief