Kabinet gaat invoering vleestax onder­zoeken


22 september 2009

Minister-president Balkenende heeft toegezegd onderzoek te willen doen naar de invoering van vleesbelasting. Dat zei hij vorige week tijdens de begrotingsbehandelingen. De Partij voor de Dieren diende een motie in waarin de regering verzocht wordt om de mogelijkheden voor het heffen van accijns op vlees mee te nemen als onderdeel in de bezuinigingsagenda. Stemmen was niet meer nodig, tot grote vreugde van de Partij voor de Dieren kondigde de premier zelf aan de mogelijkheden daartoe te willen laten onderzoeken.

Het invoeren van vleesbelasting is noodzakelijk om het hoofd te bieden aan de crises waar we wereldwijd mee te maken hebben. Vlees is namelijk een zeer milieubelastend onderdeel van het menu. De meeste traditionele partijen zien nog steeds het verband niet tussen de westerse vleesconsumptie en de klimaatsverandering, ontbossing, dierziektencrises, biodiversiteitcrisis, gezondheidsproblemen, zoetwatercrisis en voedselschaarste.

De voorzitter van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Dr. Rajendra Pachauri, onderstreept in Trouw ook de noodzaak van een vleestax. Volgens hem moet de westerse menukaart worden herschreven: minder vlees en meer vegetarische maaltijden.

Minister Verburg van LNV leek tijdens het debat niet erg blij te zijn met de toezegging van de minister-president. “Ik zag onze minister van Financiën Wouter Bos met pretoogjes kijken toen de premier het onderzoek aankondigde, Wouter Bos is zelf vegetariër. Verburg zat zeer ongemakkelijk te schuifelen op haar stoel op de tweede rij. Zij had 9 september nog op het NOS journaal gezegd dat er hoe-dan-ook-geen-biefstuk-belasting zou komen”, aldus Marianne Thieme.

Een andere motie van de Partij voor de Dieren werd wel in stemming gebracht en deze motie werd aangenomen. De motie verzoekt de regering de mogelijkheden voor een vergaande vergroening van het belastingstelsel mee te nemen in de brede heroverwegingen. Geweldige overwinningen die het bewustzijn alleen maar verder kunnen vergroten.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief