Jonge­ren­or­ga­ni­saties helpen nertsen met radio­spots


15 januari 2009

Den Haag, 15 januari 2009 – De jongerenorganisaties van de PvdA, SP, Groenlinks, Partij voor de Dieren en Christenunie en Jongeren Milieu Actief doen door het gezamenlijk uitzenden van radiospots en op de nieuw geopende website Jongerenhelpennertsen.nl een dringend beroep op de Nederlandse politiek om eindelijk te komen tot een beëindiging van het fokken van nertsen voor hun vacht. In een land als het onze is volgens de organisaties daarvoor geen plaats meer, omdat de Nederlanders in ruime meerderheid niet alleen het dragen van bont afwijzen, maar ook het fokken van pelsdieren voor een overbodig luxeproduct.

In Nederland worden jaarlijks 4,8 miljoen nertsen vergast, en de fokkerij groeit nog steeds met grote sprongen, van 2,8 miljoen in 1999 naar de huidige 4,8 miljoen.

Ondanks het feit dat een fokverbod al jaren op de politieke agenda staat, is er niets gedaan aan het instellen van een groeistop.Die groei is volgens de jongerenorganisaties niet meer te verantwoorden, en dus willen de Jonge Socialisten, ROOD, DWARS, PINK!, Perspectief en Jongeren Milieu Actief dat er nú eindelijk een besluit genomen wordt om het fokken van nertsen te verbieden zoals dat eerder ook gebeurd is met het fokken van vossen.

De jongerenorganisaties zijn allemaal van mening dat nertsen niet geschikt zijn om in kleine kooitjes gehouden te worden. Een einde aan de nertsenhouderij is tevens een logische stap naar een agrarische sector die milieuvriendelijk is en dierenwelzijn respecteert. CE Delft heeft becijferd dat een afbouw van de nertsenhouderij in 10 jaar te realiseren is met saneringskosten van niet meer dan 16,5 miljoen euro. Die kosten mogen geen belemmering vormen om een verbod nog langer uit te stellen dan een redelijke overgangstermijn. Verder uitstel van een fokverbod leidt hooguit tot verdere groei van de sector en kostbaarder saneringsmaatregelen.

De politieke jongerenorganisaties en Jongeren Milieu Actief roepen op de gezamenlijke website www.jongerenhelpennertsen.nl jongeren op om aan de politieke partijen te laten weten, dat het tijd is om de knoop door te hakken en de petities te tekenen van Bont voor Dieren en de Dierenbescherming en die van Stichting Vier Voeters.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief