Initi­a­tiefwet Partij voor de Dieren voor verbod onver­doofd ritueel slachten naar Raad van State


2 september 2008

Den Haag, 2 september 2008. De Partij voor de Dieren heeft vandaag haar initiatiefwet om te komen tot een verbod op het onverdoofd ritueel slachten voor advies ingediend bij de Raad van State. Ieder jaar worden in Nederland ruim twee miljoen dieren onverdoofd ritueel geslacht. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het niet verdoven van dieren ernstige pijn, leed en stress veroorzaakt. Dierenartsenorganisaties in Nederland en Europa spreken zelfs van een onaanvaardbaar lijden. De Raad van State zal het wetsvoorstel beoordelen waarna het eind dit jaar aan de Tweede kamer wordt gestuurd.

Volgens de huidige wet is het onverdoofd slachten van dieren verboden, waarbij een uitzondering kan worden gemaakt voor joodse en islamitische slachters. De Partij voor de Dieren wil met de initiatiefwet de uitzonderingspositie opheffen. Volgens de partij is het opheffen van deze uitzonderingsbepaling voor rituele slachters niet in strijd met artikel 6 van de grondwet over de vrijheid van godsdienst, omdat daarin wordt gesteld dat ieder het recht heeft zijn godsdienst te belijden, “behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet”. Marianne Thieme: “De vrijheid van godsdienst houdt op waar het lijden van mensen en dieren in het geding is. We staan ook niet toe dat omwille van godsdienstige gebruiken meisjes worden besneden. Het verdoven van dieren met respect voor de rituele gebruiken van de Islam en het Jodendom is heel goed mogelijk.”

Tegenwoordig zijn er goede mogelijkheden om dieren voorafgaand aan de slacht te bedwelmen zonder dat het dier door de bedwelming wordt gedood, zoals het elektrisch verdoven van een dier. Dit zogenaamde reversibele bedwelmen wordt al op grote schaal toegepast bij de rituele slacht van schapen in Nieuw Zeeland. Marianne Thieme: “Het lijkt vooral een kwestie van onwil bij de rituele slachterijen om deze bedwelmingsmethoden snel in te voeren. Elektrische bedwelming is namelijk een goede en moderne oplossing die past bij de achterliggende waarden van beide religies, namelijk dat het lijden van dieren zoveel mogelijk beperkt dient te worden.”

In Nederland is het aanbod van ritueel geslacht vlees groter dan de vraag. Het is niet verplicht om ritueel geslacht vlees te etiketteren. Een groot deel van de ritueel geslachte dieren ligt daarom als ‘gewoon’ vlees in de schappen van de supermarkt of wordt geëxporteerd. Volgens de Partij voor de Dieren is deze praktijk strijdig met de oorspronkelijke bedoeling van de uitzondering die is gemaakt op de wettelijke verplichting voor verdoofd slachten. Marianne Thieme: “Zonder het te weten kunnen consumenten vlees kopen van dieren die zonder verdoving zijn geslacht en tijdens de slacht veel pijn en stress hebben geleden. Dat is niet alleen een aantasting van de rechten van het dier, maar ook een aantasting van de rechten van de consument. Een verbod op het onverdoofd slachten pakt beide vormen van rechtsongelijkheid aan.”

Klik hier voor het voorstel van wet
Klik hier voor de Memorie van Toelichting

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief