Houd refe­rendum over TTIP en CETA!


7 juni 2016

De Partij voor de Dieren roept het kabinet op het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada (CETA) niet in werking te laten treden voordat het Nederlandse volk zich daarover heeft uitgesproken. De onderhandelingen over CETA zijn afgerond en de Europese Unie dringt aan op zo snel mogelijke inwerkingtreding. De Europese Commissie wil zelfs voorkomen dat elke lidstaat zelf mag bepalen of het CETA wil ratificeren. PvdD-fractievoorzitter Marianne Thieme dient vandaag een motie in om een referendum te houden over CETA.

Terwijl de onderhandelingen over het vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS (TTIP) nog lopen, groeit verzet hiertegen snel. Nu de onderhandelingen over het verdrag tussen de EU en Canada (CETA) afgerond zijn, kan de maatschappelijke weerstand tegen vrijhandelsverdragen als deze niet worden genegeerd. De Europese Unie wil dat dit verdrag, dat erg sterk op TTIP lijkt en een achterdeur vormt voor Amerikaanse bedrijven met dochterondernemingen in Canada, zo snel mogelijk in werking treedt. Omdat CETA, net als TTIP, een ernstige bedreiging vormt voor de democratie, dierenwelzijn, natuur, milieu en de Nederlandse boeren, vindt de Partij voor de Dieren dat het Nederlandse volk zich eerst hierover moet kunnen uitspreken voordat het verdrag van kracht gaat.

Fractievoorzitter Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) roept het kabinet vandaag, tijdens het Kamerdebat over CETA en TTIP, op tot een moratorium op CETA in afwachting van een volksraadpleging. Thieme: “Een referendum over CETA is al aangekondigd. Alleen het feit al dat de bevolking zich tegen deze foute handelsdeal zal willen uitspreken is reden genoeg om het verdrag niet in werking te laten treden voordat dat referendum gehouden is.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief