Opinie: Het ammo­ni­ak­beleid is failliet


20 juli 2008

Gepubliceerd in Boerderij 21 juli 2008

In de Boerderij van 15 juli wordt de schuld voor de impasse in de vergunningverlening bij natuurgebieden bij een jurist uit Amsterdam gelegd. Deze voorstelling van zaken is onterecht en vertroebelt de werkelijke oorzaken van het failliete ammoniakbeleid. Namelijk dat Europese natuurregelgeving ons dwingt om stevige maatregelen te nemen om de uitstoot van ammoniak drastisch te verlagen. Deze harde realiteit dwingt veehouderijbedrijven in de buurt van natuurgebieden na te denken over hun toekomst. Door pappen en nathouden wordt hen echter al jarenlang valse hoop geboden met dank aan de naïeve boerenlobby van LTO en de druk vanuit het CDA en de VVD. Dit heeft geresulteerd in een zwabberend ministerie dat liever veehouders in het ongewisse laat dan duidelijkheid biedt over de werkelijke ontwikkelingsmogelijkheden.

Nog voor het toetsingskader in werking trad was de juridische onhaalbaarheid al door menigeen voorspeld, maar CDA en VVD wilden desondanks toch doorgaan. Het is daarom wrang dat de kritische aanvechter van het toetsingskader de zwarte piet krijgt toegespeeld terwijl hij alleen maar het falende natuurbeleid heeft blootgelegd. Als er iemand de schuld moet krijgen dan zijn dat de boerenlobby en het CDA die als regeringspartij medeverantwoordelijkheid dragen voor deze decennialange ammoniak kwestie. Maar dat is in een vakblad voor boeren natuurlijk lastig toegeven.

Om de kop nog verder in het zand te steken wordt nu alle hoop gevestigd op de mogelijkheid de klokkenluider de toegang tot de klok te ontzeggen. Via een relativiteitsvereiste in bezwaar- en beroepsprocedures kunnen alleen bezwaarmakers met een eigen belang daarvan gebruik maken, zo wenst het CDA. Het zal een dode mus blijken. Als het gaat om de natuur in Nederland zijn er namelijk 16 miljoen direct belanghebbenden. Ik kan daarom elke veehouder in de nabijheid van een natuurgebied aanraden deze ronde van valse hoop aan zich voorbij te laten gaan.

Esther Ouwehand, Kamerlid Partij voor de Dieren

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief