Herten Terschelling afge­schoten ondanks vakan­tie­drukte- Minister blijkt Kamer opnieuw verkeerd te hebben geïnformeerd


18 februari 2009

Den Haag, 18 februari 2009- Ondanks een staakt-het-vuren is gisteravond op Terschelling opnieuw een edelhert afgeschoten. Terwijl minister Donner (als plaatsvervangend minister van Landbouw) vorige week nog het feit dat in de vakantieperiode niet gejaagd kan worden gebruikte als reden voor het snel openen van de jacht op de dieren, heeft het ministerie nu toestemming verleend om gewoon door te gaan met schieten. Eerder gaf minister Verburg, vanuit het buitenland, toestemming voor afschot van de edelherten, terwijl zij de Kamer slechts enkele dagen daarvoor had gegarandeerd in te zetten op verdoving door dierenartsen. De Partij voor de Dieren vindt het ontoelaatbaar dat de minister de Kamer nu voor de tweede maal verkeerd heeft geïnformeerd in deze kwestie en heeft om opheldering gevraagd.

Volgens een woordvoerder van het ministerie kwam de drachtige hinde ‘toevallig’ in het vizier van een jager die zich bezig hield met zogenaamde beheerjacht, waarop toestemming werd verleend om het dier af te schieten. Marianne Thieme: “De bewering dat meer diervriendelijke vangpogingen moesten worden gestaakt vanwege de tijdsdruk blijkt dus nu niet meer te zijn geweest dan een excuus om de jacht te openen.” De partij heeft de minister gevraagd om toe te lichten waarom zij kennelijk van mening is dat toeristen door jacht onder de noemer ‘beheerjacht’ geen gevaar zouden lopen of overlast zouden ervaren.

Eind vorig jaar hebben bewoners van Terschelling als “grap” edelherten losgelaten op het eiland. Deze dieren komen van nature niet op het eiland niet voor. Om die reden werd besloten de dieren te vangen en terug te brengen naar opvangplaatsen op het vasteland. Tot begin vorige week heeft de minister aangegeven dat van jacht op de herten geen sprake zou zijn. De Partij voor de Dieren is van mening dat sinds het enige mannetje binnen de uitgezette populatie gevangen is, er geen acute reden tot ingrijpen is. Wanneer de dieren na serieuze, intensieve pogingen daartoe niet verdoofd en gevangen zouden kunnen worden, is er alle reden om in alle rust tot nadere besluitvorming te komen. Oplossingen zouden volgens de partij kunnen liggen in het aanwijzen van Terschelling tot zone waar edelherten niet bejaagd worden en waar de populatieontwikkeling op basis van natuurlijke draagkracht van het terrein bezien zou kunnen worden. Die insteek wordt ondersteund door deskundigen zoals prof.dr. H. Olff die eerder aangaf dat edelherten een verrijking voor flora en fauna op Terschelling zouden kunnen zijn, en zeker niet schadelijk genoemd kunnen worden voor de vegetatie op het eiland.

Klik hier voor de vragen

Wij zijn tegen:

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief