Hand­having dieren­wel­zijns­wet­geving zeer lage prio­riteit bij AID


24 oktober 2005

Op Radio 1 was op maandag 24 oktober j.l. een schokkende reportage te horen over dysfunctioneren van de Algemene Inspectiedienst (AID) van het Ministerie van LNV en de Landelijke Inspectiedienst van de Dierenbescherming (LID) inzake de handhaving van de regelgeving betreffende dierenwelzijn.

Uit de rapportage kwam duidelijk naar voren dat bij de AID de handhaving van de wetgeving inzake dierenwelzijn een zeer lage prioriteit heeft. Verder werd door een oud-inspecteur van de LID gesteld dat de LID, onder andere vanwege haar geringe bevoegdheden en capaciteit, ook geen slagvaardig beleid voert. De gevolgen voor de dieren zijn desastreus.

De Partij voor de Dieren heeft minister Veerman verzocht de beschuldigingen te onderzoeken en maatregelen te treffen om beide inspectiediensten hun werkzaamheden beter te doen uitvoeren.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief