Grote winst in Provin­ciale Staten en water­schappen


25 maart 2015

Na de bekendmaking van de definitieve uitslag van de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen staat het vast: de Partij voor de Dieren heeft met een groeifactor van ruim 2,5 relatief de grootste winst geboekt van alle landelijke partijen. De partij behaalde 18 zetels in de Staten, een winst van maar liefst 11 zetels. In de waterschappen steeg de partij van 7 naar 15 zetels.

Marianne Thieme: “Het is fantastisch dat zoveel mensen betrokken zijn bij het verbeteren van dierenwelzijn, natuur en milieu. Deze thema’s spelen zich grotendeels op provinciaal niveau af, dus het is geweldig dat de stem van mededogen en duurzaamheid hier nog luider zal klinken.”

Eerste Kamer
De uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen betekent hoogstwaarschijnlijk dat de partij in de Eerste Kamer een tweede, en mogelijk zelfs een derde, zetel mag innemen. Huidig gemeenteraadslid in Den Haag, Christine Teunissen, kan uitkijken naar het innemen van de tweede zetel voor de Partij voor de Dieren in de Eerste Kamer. Of de partij ook een derde Senaatszetel toegekend krijgt, wordt pas op 26 mei duidelijk. Op die datum verkiezen alle Statenleden de Eerste Kamer.

Groeiend verzet
Wilt u zich aan sluiten bij onze beweging om de zwaksten in onze samenleving, de dieren, een stem te geven? Meld u dan vandaag nog aan als lid en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk. U bent al lid vanaf 20 euro per jaar.

Gekozen Provinciale Statenleden:

Friesland:
Rinie van der Zanden

Flevoland:
Leonie Vestering
Melissa Bax

Gelderland:
Luuk van der Veer
Maaike Moulijn

Groningen:
Kirsten de Wrede
Ankie Voerman

Limburg:
Frank Wassenberg

Noord-Brabant:
Marco van der Wel
Paranka Surminski

Noord-Holland:
Bram van Liere
Linda Vermaas
Lammert van Raan

Overijssel:
Lia van Dijk

Utrecht:
Hiltje Keller
Femke Merel Arissen

Zuid-Holland:
Carla van Viegen
Bart Canton

Gekozen waterschapsbestuurders:

Waterschap Noorderzijlvest:
Renata Grijpstra

Waterschap Hunze en Aa’s:
Gerard Kuipers
Thea Potharst

Wetterskip Fryslân:
Theo Scheper

Hoogheemraadschap van Rijnland:
Ramona Bleyie
Judith Boomsma

Hoogheemraadschap van Delfland:
Bart Simon
Hanke Hoogerwerf

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden:
Willem van der Steeg
Anjo Travaille
René van der Kruk

Waterschap Rivierenland:
Albert Zwarteveen

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht:
Peter van der Kraan
Friso van Lierop
Jeroen Brink
(Deze namen zijn nog onder voorbehoud)


Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief