Geheim PBL rapport toch naar kamer, na verzoek Thieme


19 november 2010

Na een aanvankelijke weigering van staatssecretaris Atsma en premier Rutte om de eerste analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving naar de Kamer te sturen, is dat vandaag toch gebeurd.
In de eerste analyse wordt duidelijk dat de uitgetrokken budgetten onvoldoende zijn om aan de EU verplichting voor hernieuwbare energie te voldoen. Verder zal verhoging van de maximum snelheid leiden tot spanningen met EU luchtkwaliteitseisen, vooral rond de steden. Ombuigingen binnen de Ecologisch Hoofdstructuur vergroten het risico dat de afgesproken EU natuurdoelen niet worden gehaald. Voor de Kader Richtlijn Water moet Nederland op basis van het regeerakkoord aangepaste plannen met lagere ambities indienen, het is echter de vraag of de Europese Commissie dat zal accepteren.

Marianne Thieme:”Uit deze eerste analyse is duidelijk op te maken dat er reden is tot grote zorg over het kabinetsbeleid. Natuur, milieu, luchtkwaliteit en waterkwaliteit zijn ronduit slecht af met deze kabinetsplannen. We zullen er alles aan doen de plannen om te buigen. Er is alle reden tot verzet tegen deze aantasting van belangrijke waarden in onze samenleving, die door het kabinet letterlijk worden omgezet in kleingeld.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief