Geen export­kre­diet­ver­ze­ke­ringen voor fossiele projecten


23 augustus 2017

Met het verstrekken van exportkredietverzekeringen (EKV’s) aan de fossiele sector creëert de overheid concurrentievoordelen en worden risicovolle energieprojecten mogelijk gemaakt. De Partij voor de Dieren vindt dit niet wenselijk omdat fossiele projecten juist moeten worden afgebouwd in plaats van uitgebreid. "De transitie naar duurzame energie wordt op deze manier vertraagd. Wij vinden daarom dat exportkredietverzekeringen niet meer zouden moeten gelden voor fossiele energieprojecten”, stelt Kamerlid Lammert van Raan.

EKV’s zijn verzekeringen bij de Nederlandse staat die exporterende ondernemingen beschermen tegen het risico dat de buitenlandse afnemer niet betaalt. Het gaat om grote transacties met relatief risicovolle landen, waarvoor ‘de markt’ geen kredietverzekering wil afsluiten, of slechts tegen hele hoge premies. De Partij voor de Dieren heeft deze vorm van overheidssteun al eerder aan de kaak gesteld. Ondanks mooie woorden en toezeggingen zijn nog steeds rond de 40 procent van de verzekeringen voor niet-duurzame fossiele projecten. Samen met de SP heeft de Partij voor de Dieren daarom vervolgvragen gesteld waarmee nogmaals het uitdrukkelijke verzoek wordt neergelegd om exportkredietverzekeringen voor fossiele projecten te stoppen.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief