Ganzen­ver­gassing per 1 oktober van de baan


27 september 2011

Meer dan 10.000 e-mails zijn in V-formatie binnengevlogen in de e-mailboxen van de landbouwwoordvoerders in de Tweede Kamer. Binnen enkele dagen tijd. En het heeft gewerkt; groenpaarse gedoogsteun voor het vergassen van ganzen is voorlopig van de baan. Een motie om tot 1 januari geen dieren te vergassen is vanmiddag met brede steun aangenomen in de Tweede Kamer. De hele Kamer –met uitzondering van de VVD en de SGP- is inmiddels met de Partij voor de Dieren van mening dat een besluit dat beoogt om in het wild levende dieren vogelvrij te verklaren eerst uitvoerig in het parlement besproken moet worden. Bleker was voornemens om het verbod op het vergassen van alle wilde dieren op te heffen. De Kamer heeft hem nu opgedragen dit verbod tot nader orde te handhaven.

Marianne Thieme: “We zijn zeer verheugd dat de motie Ouwehand/Thieme om de ganzen te behoeden voor vergassing zo’n ruime steun gekregen heeft. De massale protesten vanuit de bevolking hebben daaraan een zeer belangrijke bijdrage geleverd. Er is nu sprake van uitstel van executie, we zullen er alles aan doen de ganzen blijvende bescherming te bieden en zullen dierenbeschermers en natuurliefhebbers daarvoor massaal mobiliseren!”

Wij zijn tegen:

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief