Ganzen­ak­koord: dweilen met de kraan open


16 januari 2013

Als het aan het Ganzenakkoord ligt, een overeenkomst tussen zes ledenorganisaties, LTO en de provincies, zullen de komende jaren meer dan 500.000 ganzen worden vergast. Dat blijkt uit een schriftelijke toelichting op het akkoord die de provincies hebben gegeven op verzoek van Trouw. De Vogelbescherming, die het akkoord heeft ondertekend, sprak twee jaar geleden nog van het noodzakelijk doden van 100.000 ganzen, maar het akkoord hanteert nu een cijfer dat ruim vijf keer zo hoog ligt. Marianne Thieme zal tijdens het begrotingsdebat Landbouw en Natuur staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken vragen in te grijpen om de massale doding van de ganzen te voorkomen. Daarnaast zal zij aandringen op een afzonderlijk debat over de vergassingsplannen.

Nederland is een aantrekkelijk ganzenland door de aanwezigheid van veel geteeld voedsel. De grote toename in het aantal ganzen in Nederland wordt in belangrijke mate veroorzaakt door het steeds groter wordende aanbod van zeer eiwitrijk grasland dat ontstaat door het grootschalig mestgebruik in de landbouw. Dit moet aangepakt worden. De groei van het aantal ganzen kan worden voorkomen door de vossenjacht te verbieden omdat de vos een belangrijke rol vervult bij de beperking van de ganzenpopulatie. Er moeten aantrekkelijke ganzengebieden komen en er dient, bij eventuele overlast, ingezet te worden op de verdere ontwikkeling van diervriendelijke verjagingsmethoden. Een goed voorbeeld is het ganzendraad dat door het bedrijf Cabwim wordt ontwikkeld. De draad werkt op zonne-energie en kan ganzen weren van akkers met jonge gewassen.

In het ganzenakkoord ontbreken echter structurele maatregelen. De vergassing van de dieren is een volstrekt nutteloze maatregel in het bestrijden van ganzenoverlast. Het is dweilen met de kraan open. Zolang er geen landschappelijke aanpassingen komen, zal deze massadoding steeds herhaald moeten worden. De lege plekken van de gedode ganzen zullen snel weer opgevuld worden door nieuwe overtrekkende ganzen. Voor de Partij voor de Dieren is dit onacceptabel. Het vergassen van ganzen met het tot nu toe verboden verdelgingsmiddel CO2 veroorzaakt bovendien buitensporig veel dierenleed. CO2 is een bijtend gas dat leidt tot een pijnlijke dood. De dieren worden opgejaagd en gevangen in een container op een moment dat ze niet kunnen vliegen omdat ze in de rui zijn, met alle stress van dien. De sociale structuren van de dieren (ganzen gaan relaties voor het leven aan) worden op de meest wrede wijze verstoord via de voorgestelde maatregelen.

Marianne Thieme: “Vergassing van de ganzen als structurele oplossing voor overlast is op geen enkele wijze te rechtvaardigen, en zorgt alleen maar voor meer dierenleed. Dit akkoord moet van tafel. Dat het aantal ganzen dat vergast zou moeten worden is vervijfvoudigd ten opzichte van twee jaar geleden, roept veel vragen op die eerst beantwoord zullen moeten worden”.

Gerelateerd nieuws

Nota Dierenwelzijn Leiden zorgt voor flinke stap vooruit

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Leiden heeft eind 2012 succes geboekt: Op 20 december is de Nota D...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil onmiddellijk verbod op gevaarlijke bestrijdingsmiddelen

Na een jarenlange discussie over de oorzaken van bijensterfte concludeert ook de Europese Voedsel- en Warenautoriteit dat neo...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief