Esther Ouwehand: "Zonder natuur geen economie"


6 november 2011

Esther Ouwehand heeft het kabinet tijdens de behandeling van de Economie-begroting indringend gewezen op de noodzaak de natuurlijke rijkdom van de aarde te beschermen voor de toekomst. Minister Verhagen en staatssecretaris Bleker zijn samen verantwoordelijk voor het economische beleid van dit kabinet. Door het belang van de natuur compleet te miskennen zijn zij in de ogen van Ouwehand echter 'economen van niks'.

Natuur is waardevol in zichzelf. Dat het VVD/CDA-kabinet met steun van PVV en SGP die intrinsieke waarde niet erkent is duidelijk. De natuur is echter ook de basis van de economie. Alles wat we maken, verhandelen, kopen en gebruiken heeft immers zijn basis in de natuur. Wie de natuurlijke hulpbronnen verkwanselt, drijft de economie naar de rand van de afgrond. "Verhagen en Bleker doen alsof de aarde een grote voorraadkast is die de wereld op miraculeuze wijze zal blijven voorzien van alles wat zij nodig heeft. Dat gaat niet gebeuren als je de aarde blijft plunderen," betoogde Ouwehand.

In haar betoog wees Ouwehand op de analyses van topeconoom Robert Reich, die stelt dat de politiek steeds sterker draait om belangen van bedrijven terwijl burgers voor de bescherming van maatschappelijke waarden als natuur en mensenrechten vertrouwen op de politiek. Wetten en regels zijn nodig, maar politici luisteren steeds meer naar de bedrijven die zich daartegen verzetten. Vrijblijvende initiatieven als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen moeten de indruk wekken dat er toch iets gebeurt, maar vaak is dat niet meer dan een bliksemafleider, stelt Reich. Producten die door bedrijven duurzaam worden genoemd blijken dat in de praktijk vaak niet te zijn. Zo worden consumenten misleid en raken we steeds verder verwijderd van een duurzame economie die binnen de draagkracht van de aarde blijft.

De komende weken behandelt de Kamer de begrotingen van alle departementen. De Partij voor de Dieren zal het belang van natuur daarbij in de hoofdrol plaatsen. Volgende week is de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de beurt. Ook daar zal de partij betogen dat zorg voor een groene leefomgeving onmisbaar is in het beleid.

Lees hier de bijdrage aan het debat over de Economie-begroting eerste termijn en tweede termijn

Gerelateerd nieuws

BTW op dierlijk voedsel naar 19 procent

De Partij voor de Dieren heeft de aanval ingezet tegen willekeur in de belastingregels. Esther Ouwehand en Marianne Thieme ...

Lees verder

Zeereservaten stapje dichterbij

De Partij voor de Dieren heeft opnieuw succes geboekt bij de bescherming van natuurgebieden op zee. Alle partijen van de Tw...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief