Esther Ouwehand op werk­bezoek in Dordrecht en Gouda


4 december 2008

Den Haag, 4 december 2008 – Tweede Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren bezoekt op vrijdag 5 december Stadsboerderij Weizigt in Dordrecht en de Dierenambulance Gouda (DAGO). Ouwehand heeft de afgelopen maanden diverse opvangcentra in heel Nederland bezocht om zo de verschillende werkwijzen van de centra, het vele werk dat hier –vaak door vrijwilligers- wordt verricht en de problemen die zij in de dagelijkse praktijk tegenkomen in kaart te brengen. Deze serie werkbezoeken zal uitmonden in een eigen initiatiefnota over de hulp aan dieren in nood. De nota zal begin volgend jaar naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

Opvang gezelschapsdieren
Veel opvangcentra in Nederland kunnen nauwelijks het hoofd boven water houden en zijn meestal slechts toegerust voor de opvang van honden en katten. Jaarlijks worden in Nederland meer dan 75.000 honden en katten opgevangen. Het aantal knaagdieren, konijnen en andere diersoorten dat in opvangcentra belandt is onbekend. Voor deze dieren bestaan vrijwel geen structurele voorzieningen. Hoewel gemeenten verplicht zijn zorg te dragen voor de opvang van zwervend aangetroffen dieren binnen de gemeentegrenzen, wordt dit beleid lang niet in alle gemeenten structureel uitgevoerd. Bovendien beperkt de opvangplicht van de gemeenten zich tot een verzorgingsperiode van twee weken.

De Dierenambulance Gouda houdt zich al 24 jaar bezig met noodhulp aan dieren in de regio Gouda en is hierdoor expert op dit gebied. Esther Ouwehand zal daarom met de medewerkers van de DAGO en de manager van het Dierentehuis Midden-Holland van gedachten wisselen over de dagelijkse praktijk en de inhoud van de initiatiefnota van de Partij voor de Dieren.

De Partij voor de Dieren dringt sinds haar intrede in de Tweede Kamer aan op het ontwikkelen van landelijk overheidsbeleid voor de opvang van en de zorg voor zwerfdieren, gezien de gemeentegrensoverschrijdende aard van deze problematiek. Daarnaast pleit de partij voor het opzetten van een landelijk netwerk van gecertificeerde opvangcentra voor de verschillende diersoorten die in Nederland gehouden mogen worden. Esther Ouwehand: “De nood voor honden en katten is al hoog, zeker in de zomer. Dieren als konijnen, knaagdieren en reptielen kunnen op nog minder opvangplaatsen rekenen.”

Kinderboerderijen
Bij de Stadsboerderij en Natuur en Milieucentrum Weizigt krijgt Ouwehand een rondleiding over het terrein, waarbij het dierenwelzijnsbeleid en de plannen voor de nieuwbouw van de boerderij besproken zullen worden.
De overheid stelt dat kinderboerderijen een belangrijke educatieve rol vervullen voor de omgang met dieren in onze samenleving. Regels voor het welzijn van de dieren op kinderboerderijen blijven echter achterwege, waardoor het kan gebeuren dat juist het verkeerde voorbeeld gegeven wordt. De Partij voor de Dieren wil hier verandering in brengen, Esther Ouwehand: “Wie mensen iets wil leren over dieren, hun gedrag en natuurlijke behoeften, moet laten zien welke vorm van huisvesting bij deze dieren past. Dat gaat nog veel te vaak mis. Zo zijn konijnen beweeglijke en sociale dieren die een maatje nodig hebben, maar op veel kinderboerderijen zitten deze dieren in hun eentje in een hok zonder uitloopmogelijkheid. Daarmee krijgen kinderen en hun ouders het verkeerde voorbeeld voorgeschoteld.”

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief