Enorm succes in water­schappen


30 november 2008

De Partij voor de Dieren heeft bij de waterschapsverkiezingen een geweldig resultaat behaald. In de zes waterschappen waar werd deelgenomen zijn in totaal 8 zetels gehaald. Met deze uitslag komt het totaal voor de Partij voor de Dieren nu op 20 volksvertegenwoordigers.

In de waterschappen wil de Partij voor de Dieren meer aandacht voor dierenwelzijn, natuur en milieu inbrengen zoals diervriendelijk oeverbeheer, schoner water, een einde aan de geldverslindende en wrede muskusrattenjacht en een stop op het hengelen. De partij ziet de vertegenwoordiging in de waterschappen als een verdieping van haar werk en een kans om dierenwelzijn ook in het waterschap de aandacht te geven die het verdient.

De (voorlopige) uitslag ziet er alsvolgt uit:

  • Hoogheemraadschap van Delfland 2
  • Hoogheemraadschap van Rijnland 1
  • Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 1
  • Waterschap Hunze en Aa's 1
  • Waterschap Amstel Gooi en Vecht 2
  • Waterschap Zuiderzeeland 1

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief