Ener­gie­beleid is keuzes maken!


5 december 2011

Duurzame energievoorziening binnen de draagkracht van de aarde? Het kan, betoogde de Partij voor de Dieren de afgelopen weken tijdens de debatten over het Nederlandse energiebeleid.

"Wie afstand neemt van de gevestigde belangen en durft af te wijken van de geijkte paden, zal zien dat kern- en kolencentrales, CO2- en gasopslag, mestvergisting en omstreden boringen naar schalie- en steenkoolgas ernstige vergissingen zijn in het energiebeleid", aldus Esther Ouwehand. Al deze technieken, die door het kabinet-Rutte volop worden ondersteund, staan de omslag naar schone en duurzame energie letterlijk in de weg. Decentrale energie-opwekking, zonnepanelen en natuurvriendelijke windmolens, dat hebben we nodig voor een duurzame en houdbare economie.

Veel partijen stellen dat 'alle energie-opties nodig zijn' voor de energiebehoefte van de toekomst. Onzin, vindt Ouwehand: "Energiebeleid is keuzes maken. De Partij voor de Dieren kiest voor zuinig openbaar vervoer in plaats van supersnelwegen en retourtjes Amsterdam-Maastricht per vliegtuig. Voor ecologische teelten in plaats van industriƫle landbouw die met haar kunstmest en bestrijdingsmiddelen aan het infuus ligt van vuile energiecentrales. En we maken een einde aan de grootste energieverspiller ooit: de bio-industrie."

Ouwehand diende drie moties in om de blinde vlekken in het energiedebat zichtbaar te maken, waaronder een motie die de regering verzoekt energie afkomstig uit de bont- en bioindustrie niet langer 'groen' of 'duurzaam' te noemen. De Partij voor de Dieren is tot nu toe de enige partij die protesteert tegen deze greenwash; het gieten van een groen sausje over praktijken die allerminst het stempel milieuvriendelijk verdienen.

Lees hier de volledige moties:
Motie voor het stoppen van de import van veevoer en het verminderen van de vleesconsumptie
Motie voor het uitfaseren van kunstmest en bestrijdingsmiddelen in landbouw
Motie om energie uit de bont- en bioindustrie niet langer groen of duurzaam te noemen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief